Конспекти уроків хімії 8 класУсі уроки хіміїФайли

Ряд активності металів. Взаємодія кислот з металами. Лабораторний дослід № 3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами» (8 клас. Хімія)

Автор: Хоруженко Лідія Миколаївна

Навчальний заклад: Богодухівський навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Чорнобаївської селищної ради Черкаської області

Тема. Ряд активності металів. Взаємодія кислот з металами.

Лабораторний дослід № 3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами»

Мета:

І) формувати предметні та ключові компетентності:

1-спілкування державною мовою – використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру, аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного експерименту, обговорювати результати дослідження і робити висновки;;

4-основні компетентності у природничих науках і технологіях – проводити досліди з речовинами з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей;

5інформаційно-цифрова компетентність – використовувати сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення, збереження і передавання;

6-уміння вчитися впродовж життя – проводити хімічний експеримент;

7) – ініціативність і підприємливість – виявляти ініціативність до роботи в команді

ІІ) реалізувати наскрізні змістові лінії: громадянська відповідальність, здоров’я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність.

Очікувані результати навчання:

а)знаннєвий компонент: називає оксиди, основи, кислоти, основи, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою, наводить приклади оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, середніх солей;

б)діяльнісний компонент: розрізняє реакції заміщення, складає формули середніх солей, складає рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот, класифікує неорганічні сполуки за класами, використовує сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки, прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів, дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами;

в)ціннісний компонент: оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук, висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань.

Тип уроку: комбінований.

Форми організації освітнього процесу: фронтальна, групова, індивідуальна.

Методи навчання: словесні, частково-пошукові, практичні (лабораторний дослід), інтерактивні.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, ряд активності металів, картки для роботи в групах, реактиви і обладнання для проведення лабораторного досліду.

Завантажити: Ряд активності металів. Взаємодія кислот з металами. Лабораторний дослід № 3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами» (8 клас. Хімія) + Сертифікат (Розмір: 391.4 KB, Завантажень: 46)
Back to top button