Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Розвиток мовлення. Повість Миколи Гоголя «Шинель». Доля «маленької людини», або Як стати великим (9 клас. Зарубіжна література)

Автор: Погребняк Наталія Володимирівна

Навчальний заклад: Тульчинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей з ПВФП Вінницької обласної Ради

Тема. Розвиток мовлення. Повість Миколи Гоголя «Шинель».

Доля «маленької  людини», або Як стати великим

Мета уроку:

  • формувати предметні компетентності учнів: повторити сюжет повісті М. Гоголя «Шинель», звертаючи увагу на особливості композиції твору; розкрити значення поняття «маленька» людина; розкрити гуманізм Миколи Гоголя; формувати вміння учнів виявляти у творі ознаки жанру реалістичного напрямку; аналізувати образ Акакія Акакійовича і визначити роль нової шинелі в його житті, показати вплив інших персонажів на долю Башмачкіна, формувати право на існування у сучасному світі «маленької людини» з її світоглядом;

формувати навички зв’язного мовлення  під час аналізу епічного твору, вміння вести дискусію, систематизувати й узагальнювати вивчений матеріал; розвивати аналітичне мислення; прищеплювати інтерес до творчості Миколи гоголя, до літератури доби Реалізму; розвивати словниковий запас, критичне мислення, творче й асоціативне мислення, вміння порівнювати образи-персонажі твору, давати власну характеристику діям персонажів;

сприяти моральному вихованню учнів, вмінню ставити перед собою цілі й працювати для їхнього здійснення, продумувати свої вчинки, бути  толерантними до оточуючих.  виховувати прагнення до високих естетичних  та гуманних цінностей.

  • формувати ключові компетентності:

математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати порівняльну таблицю, логічний ланцюжок);

соціальну і громадянську (актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; уміння комуні кувати з оточуючими, уникати дискримінації інших у ході спілкування, толерантне співробітництво в навчальній групі; забезпечувати умови для конструктивної співпраці; виховувати потребу в саморозвитку та самовдосконаленні, уміння визначати особисті життєві цілі та розв’язувати проблеми);

підприємливість (під час характеристики образу «маленької людини» Башмачкіна сприяти усвідомленню того, що кожна людина має самостійно дбати про свій матеріальний стан, що завдяки наполегливій праці, вмінню використовувати життєві можливості людина зможе відчути радість життя);

 загальнокультурну грамотність (виховувати в учнів глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших національностей, естетичний смак та читацькі інтереси, розширювати світогляд школярів).

спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди);

уміння вчитися упродовж життя (уміння використовувати джерела інформації).

Очікуванні результати:

Учень (учениця)

знає сюжет повісті Миколи Гоголя «Шинель», особливості композиції твору;

виразно читає і переказує (близько до тексту) цитати  повісті Миколи Гоголя «Шинель»;

виявляє в повісті  ознаки елементів  фантастичного, дає визначення поняттю «маленька людина»;

визначає особливості композиції повісті, реалістичний  зміст твору, картин-ілюстрацій Петербурга;

характеризує образи-персонажі твору (Башмачкіна, Петербург, суспільство);

розмірковує над діями образів-персонажів повісті, дає власне тлумачення подіям та вчинкам персонажів;

виявляє культурні паралелі у творчості письменників-реалістів.

Тип уроку:  Урок розвитку мовлення.

Форма уроку:  психологічне дослідження образу «маленької людини» у повісті М.Гоголя «Шинель»  (систематизація й узагальнення отриманих на попередніх уроках та вдома знань, формування умінь аналізувати твір, характеризувати образи-персонажі, давати власну оцінку діям персонажів)

Основні терміни та поняття: реалізм, композиція твору, поняття «маленька людина», характеристика образів-персонажів.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, образотворче та музичне мистецтво.

Обладнання: виставка книг-видань творів Миколи Гоголя, портрет Миколи Гоголя, підручник Є.Волощук, мультимедійна презентація, ілюстрації до твору, навчальні плакати-творчі роботи учнів, кроссенс, колаж, кросворд, ілюстрації-пазли з афоризмом М.Гоголя, робоча картка учня, конверти з чистими аркушами для написання листа.

Епіграф:  «Перед Гоголем слід благоговіти як перед людиною, обдарованою найглибшим розумом і найніжнішою любов’ю до людей. Тарас Шевченко

Реалізація змістових ліній на уроці:

 1) Емоційно-ціннісна (висловлення учнями особистого ставлення до проблем, які розглядаються у повісті «Шинель», розширення кола читання учнів, розвиток умінь і навичок читацької діяльності);

2) Літературознавча лінія (розкриття особливостей сюжету й композиції повісті М. Гоголя «Шинель»;  поглиблення знань про психологізм, елементи фантастики та визначення їхньої ролі в реалістичному творі; формування навичок аналізу дій персонажів твору; ознайомлення з перекладами твору з російської на українську);

 3) Культурологічна лінія (поглиблення знань учнів про гуманістичні цінності творчості М.Гоголя; розширення ерудиції учнів, виховання їхньої загальної культури з огляду на відомості про екранізацію повісті);

4) Компаративна лінія (порівняння особливостей романтичного й реалістичного твору);

5) Наскрізна змістова лінія: сталий розвиток особистості, екологічна безпека.

Завантажити: Розвиток мовлення. Повість Миколи Гоголя «Шинель». Доля «маленької людини», або Як стати великим (9 клас. Зарубіжна література) + Сертифікат (Розмір: 2.2 MB, Завантажень: 109)
Back to top button