Конспекти уроків алгебри 9 класУсі уроки з математикиФайли

Розв’язування прикладних задач з елементами комбінаторики (9 клас. Алгебра) + Презентація

Автор: Світова Оксана Павлівна

Навчальний заклад: Комунальний заклад “Вінницький ліцей №6”

Тема  «Розв’язування прикладних задач з елементами комбінаторики»  у 9 класі

Мета: поглибити знання з теми;

  • перевірити сформованість умінь встановлювати вид сполуки, знаходити кількість сполук за відповідними формулами, застосовувати правило суми та добутку до розв’язування задач;
  • розвивати в учнів пізнавальний інтерес, уміння використовувати набуті знання, навички й уміння в нових ситуаціях;
  • формувати навички взаємоконтролю і самоконтролю, уміння об’єктивно оцінювати результати індивідуальної роботи.

Очікувані результати: учні повинні знати означення перестановки, розміщення та комбінації та формули для обчислення їх кількості;

вміти розрізняти сполуки і знаходити їх кількість за відповідними формулами застосовувати правила комбінаторного множення та додавання; розв’язувати нескладні комбінаторні задачі.

Back to top button