Конспекти уроків української літератури 10 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Олександр Олесь.  «Чари ночі» – перлина інтимної лірики (10 клас. Українська література) + Презентація

Автор: Черненко Світлана Олександрівна

Навчальний заклад: Баратівський ліцей Горохівської сільської ради Баштанського району Миколаївської області

Тема. Олександр Олесь.  «Чари ночі» – перлина інтимної лірики . Мотив краси, кохання  й молодості.  Експресивне  висловлювання    патріотичних почуттів у вірші  «О слово рідне!  Орле скутий!..»

Мета

формувати предметні компетентності: знати основне з творчої біографії О. Олеся; розуміти природу символів у його творчості, важливість мови для формування власної ідентичності; аналізувати основні мотиви у творчості; розмірковувати, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя; висловлювати власну думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність; визначати жанр твору, ключові ознаки символістської поетики);

формувати ключові компетентності:

спілкування державною мовою: володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;

соціальну і громадянську: усвідомлювати важливість гармонійного розвитку особистості для самореалізації; презентувати власні ідеї щодо розв’язання питань, порушених у творах; порівнювати особливості розкриття мотивів творів О. Олеся в літературі, музиці;

інформаційну:  застосовувати  інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією

математичну  грамотність: уміння застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань, здатність до розуміння і використання простих математичних моделей, уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

загальнокультурну : виховувати розуміння, що свобода й незалежність особистості є обов’язковою умовою творчості митця; виховувати усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги; формувати усвідомлення мрії як прагнення людини жити краще, спонуки до активної діяльності; осмислити благородство вчинків, які здійснюються заради щастя людей.

Словник

Символізм  — літературно-мистецький напрям кінця ХІХ — початку XX ст., основоположники якого проголосили основою мистецької творчості символ — таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх явищ, що її можливо розкрити, збагнути й відобразити за допомогою  мистецтва, зокрема музики й поезії.

Лірика інтимна (франц. intime, від intimus — найглибший, потаємний) — умовна назва ліричного твору, в якому провідним є мотив любовної пристрасті і розкривається широкий діапазон душевних переживань, втаємничення заповітної істини, пов’язаної з історією кохання .

Громадянська лірика – це ліричні твори, у яких чільними є соціальні та національні мотиви. Громадянська лірика сприяє формуванню національної свідомості та гідності, утвердженню загальнолюдських цінностей. До громадянської лірики належать також вірші патріотичної тематики.

Обладнання: підручник, портрет О. Олеся, виставка творів О.Олеся; книжкові виставки «Кращі зразки інтимної лірики в українській літературі», «Образ слова в українській літературі», презентація до уроку.