Конспекти уроків економіки 10 класУсі уроки географіїФайли

Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва (10 клас. Економіка)

Автор: Марковська Катерина Анатоліївна

Навчальний заклад: Ліцей “Наукова зміна”

1. Тема уроку: “Виробництво та його фактори: земля, праця ,капітал, здатність до підприємництва” (2 години)

2. Тип уроку: урок закріплення матеріалу двох попередніх тем, урок засвоєння нових знань (комбінований урок)

3. Мета і завдання уроку:

  • Освітня

сформувати в учнів знання про виробництво як основу людського життя, його зміст, організаційні форми та структуру, фактори виробництва.

  • Виховна

виховання в учнів поваги до продуктивної праці, розуміння її значення, формування навичок наукової організації праці.

  • Розвиваюча

розвиток в учнів уявлень про об’єкт та предмет економічної теорії – про виробництво як складну соціальну систему.

4. Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учні повинні знати: зміст поняття виробництво, продуктивність праці, дають їм визначення; що є результатом процесу виробництва; фактори, які впливають на технологічні процеси у виробництві; відмінності виробництва у різні періоди розвитку людства; відмінності первинного, вторинного, третинного виробництва; як впливає виробництво на природу та людину.

Учні повинні вміти: охарактеризувати структуру виробництва в національній економіці; складати список матеріалів, необхідних для виготовлення певних речей; розрізняти елементи процесу виробництва: праця, предмети праці, засоби праці; розрізняти матеріальне і нематеріальне виробництво; пояснювати роль підприємця і значення підприємницької діяльності у розвитку економіки; обґрунтовувати якості людини, необхідні для підприємницької діяльності.

5. Обладнання: дошка, схеми, підручники, картки для проведення самостійної роботи.