Конспекти уроків економіки 10 класУсі уроки географіїФайли

Благо як засіб задоволення потреб (10 клас. Економіка)

Автор: Марковська Катерина Анатоліївна

Навчальний заклад: Ліцей “Наукова зміна”

1. Тема уроку: “Благо як засіб задоволення потреб”

2. Тип уроку: урок повторення попереднього матеріалу, урок засвоєння нових знань (комбінований урок)

3. Мета і завдання уроку:

  • Освітня

формування в учнів знань про споживчі блага як про засоби задоволення потреб, про те, що розрізняють неекономічні та економічні блага і що останні завжди кількісно обмежені, і зрештою, для створення яких людина має викорис­товувати інші блага, сформувати в учнів знання про товари та послуги і, що одну й ту саму потребу можна задовольнити по-різному.

  • Виховна

виховання в учнів навичок бережливого ставлення до споживчих благ.

  • Розвиваюча

розвиток в учнів уявлення про роль природи в задоволенні своїх потреб і в який спосіб суспільне виробництво надає тобі все необхідне, також про те, що існує певний зв’язок між речами, що задовольняють твої потреби.

4. Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учні повинні знати: що є носіями споживчих благ та їх види; що потреби задовольняються за допомогою товарів та послуг; характерні риси економічних благ; що спонукає споживача у його виборі певних товарів і послуг; що одні і ті ж самі  потреби можуть задовольнятися різними товарами та послугами; що існують товари та послуги, які доповнюють один одного при споживанні; що економічні блага поділяються на споживчі та інвестиційні.

Учні повинні вміти: класифікувати споживчі блага, наводити приклади товарів та послуг, котрі споживають учні та їх родини; відрізняти безкоштовні економічні блага від неекономічних; відрізняти товари-замінники та доповнюючі товари, та наводити їх приклади; складати перелік необхідних інвестиційних благ для умовної фірми.

5. Обладнання: дошка, схеми, підручники.