Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі й дискримінації (9 клас. Основи здоров’я)

Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі й дискримінації

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ та протидію стигмі й дискримінації.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ і протидії стигмі та дискримінації Обговорення ситуації, запропонованої на с. 132 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами ресурсних матеріалів Робота з інформацією на с. 132- 134 підручника (текстом та завданнями і запитаннями)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку Обговорення запитань на с. 132, 134 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати Виконання завдань до малюнків на с. 132,134 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати Виконання практичного завдання «Визначення місця здоров’я в ієрархії власних життєвих цінностей» на с. 135-136 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичної роботи, обговорення здобутих знань і формулювання висновків (с. 132-136 підручника)
Узагальнення знань щодо значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ та протидії стигмі та дискримінації Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 134-135 підручника
Формування вміння формулювати висновки Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 134 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 132 підручника. Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ та протидію стигмі та дискримінації. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 132-134 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення щодо значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ та протидії стигмі та дискримінації.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 132,134 дають можливість організувати діалог щодо теми уроку.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 132,134.

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 135:

— Чому відсутність інформації, невміння захищати власні інтереси збільшують небезпеку інфікування ІПСШ?

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Визначення місця здоров’я в ієрархи власних життєвих цінностей» на с. 135-136 підручника.

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 134 підручника).

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ та протидії стигмі та дискримінації. Поглиблення навичок та вмінь щодо визначення місця здоров’я в ієрархії власних життєвих цінностей.

Знаннєвий компонент

Учні називають методи профілактики ІПСШ, зокрема ВІЛ-інфекції, на особистому й державному рівнях, формулу індивідуального захисту.

Діяльнісній компонент

Учні вміють протидіяти стигмі та дискримінації.

Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють значення моральних цінностей у профілактиці ІПСШ та протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 26, виконати завдання 1-2 в робочому зошиті на с. 50-51.

 

Завантажити: Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі й дискримінації (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 21.7 KB, Завантажень: 210)