Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Захист навчальних проектів. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів (10 клас. Хімія)

Тема. Захист навчальних проектів. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів

Мета:

  • ознайомити учнів з методами одержання насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів, розглянути галузі застосування вуглеводнів;
  • розвивати уміння і навички складати рівняння реакцій, логічне мислення;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: підручник, картки-завдання, таблиці.

Базові поняття та терміни: вуглеводні, арени, алекни, реакція Вюрца, алкіни, крекінг, дегідратація.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.                                                                                                                                                                                      Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Захист навчальних проектів. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів (10 клас. Хімія) (Розмір: 138.5 KB, Завантажень: 153)
Back to top button