ГоловнеОсвіта і право

Які обов’язки має медична сестра у школі?

Медичний працівник у школі в разі травмування дитини або раптового погіршення стану її здоров’я зобов’язаний надати невідкладну медичну допомогу, викликати «швидку» та повідомити батькам.

Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (стаття 37) передбачено: «Медичні працівники зобов’язані невідкладно надавати необхідну медичну допомогу у разі виникнення невідкладного стану людини.»

Вказаний закон також визначає, що «невідкладний стан людини — раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин».

Крім цього, стаття 391 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» встановлює: «Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні».

Тобто, будь-яка інформація про стан здоров’я дитини, яка стала відомою медичному працівнику школи (до прикладу — щодо педикульозу («вошей»)), є лікарською таємницею та не повинна розголошуватися.

Обов’язки медичного працівника, який працює в закладі освіти та входить до штату закладу освіти або відповідного закладу охорони здоров’я, визначає Порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 31, згідно з яким медичний працівник, зокрема:
• проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку учнів;
• проводить періодичні огляди на наявність педикульозу, відповідно до вимог, установлених МОЗ;
• здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їхніх батьків або інших законних представників;
• надає медичну допомогу учням, які перебувають у невідкладному стані, здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших
законних представників дитини;
• бере участь в організації харчування учнів закладу освіти.

Важливо!

«У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника» (частина 5 статті 284 Цивільного кодексу України.

Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником (стаття 139) та за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (стаття 140).

Корисне посилання

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 року № 2205.

Наказ МОЗ України від 06.04.2021 року № 637 «Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти».

Дізнатись більше можна у посібнику “Путівник школою”.

Читайте також: Які повноваження має педагогічна рада?

Back to top button