Головне

Як можна економити час на уроці математики

Як можна економити час на уроці математики
Як можна економити час на уроці математики
1. Роздавальний матеріал.
Він може бути різним, заздалегідь виготовленим, а його використання — доцільним.

2. Зошити з друкованою основою.
Їх використання економить час, сприяє кращому розумінню та засвоєнню матеріалу. Особливо корисні під час вивчення геометрії у 7му, 10му, 11му класах.

3. Мнемонічні правила запам’ятовування.
Таблиці, опорні конспекти. Ними не слід нехтувати. Слід пам’ятати: чим більше органів чуття буде задіяно в процесі запам’ятовування, тим якість отриманих знань буде вищою.

4. Використання шаблонів графіків, фігур.
Наприклад, доцільно використовувати шаблон параболи під час вивчення елементарних перетворень графіків функції, шаблони еліпсів під час вивчення тіл обертання тощо.

5. Робота за готовими рисунками.
Відомо, що учні багато часу витрачають на побудову геометричних фігур (особливо учні 5–9 класів), тому з метою зекономити час доцільно пропонувати на різних етапах уроку задачі за готовими рисунками (заготовлені вчителем заздалегідь). Але занадто захоплюватися розв’язуванням задач за готовими рисунками не слід. На кожному уроці потрібно надавати можливість учневі власноруч будувати рисунки до задач.

6. «Не все доводимо на уроці».
Усім відомо, що доведення забирають багато часу на уроці. Тому деякі теореми, формули можна запропонувати учням довести вдома самостійно (аналогічно до доведення на уроці) або законспектувати доведення за підручником тощо.

7. «Це треба зробити за урок».
Часто учні, маючи перелік завдань, які слід виконати впродовж заняття, працюють більш охоче, активніше.

8. Поєднання вивчення кількох тем на одному уроці.
Наприклад, у 9-му класі доцільно поєднати вивчення тем «Побудова графіків рівнянь» і «Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь».

9. Спрощений запис розв’язання задач.
Повний запис розв’язання задачі забирає чимало часу, тому вважаю, що іноді (якщо це не впливає на якість навичок та вмінь учнів) можна його скорочувати.

10. Перевірка набутих знань, умінь та навичок учнів.
Учитель роздає заздалегідь друковані тести. Можна використати трафарети для миттєвої перевірки. (Трафарет — це аркуш з прорізаними «віконцями» навпроти правильної відповіді.) Накладаючи трафарет на опрацьований учнем тест, учитель відразу бачить, правильно його виконано чи ні.

11. Використання мультимедійної дошки, технічних засобів навчання, комп’ютерних технологій.
Їх використання підвищує наочність матеріалу, що вивчається, забезпечує диференціацію, полегшує контроль навчальних досягнень учнів, сприяє формуванню інтересу до математики. Наприклад, під час перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, проведення різноманітних самостійних та тестових робіт використання технічних засобів навчання, комп’ютерних програм значно економить навчальний час.

За матеріалами «Математика в школах України»

Back to top button