Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки. Стратегія національної безпеки України (9 клас. Основи здоров’я)

Взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки, стратегію національної безпеки України, сфери національної безпеки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної – 2018

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо взаємозв’язку особистої, національної та глобальної безпеки, стратегії національної безпеки України, сфер національної безпекиОбговорення ситуації, запропонованої на с. 146 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми урокуРобота з інформацією на с. 146-148 підручника (текстом, запитаннями та завданнями)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнямиОбговорення запитань на с. 1477-148 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовуватиВиконання завдань до малюнків на с. 147-148 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результатиВиконання практичного завдання «Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні» на с. 149-150 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті ціліВиконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичної роботи, обговорення здобутих знань і формулювання висновків (с. 146-150 підручника)
Узагальнення знань щодо взаємозв’язку особистої, національної та глобальної безпеки, стратегії національної безпеки України, сфер національної безпекиРобота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 149 підручника
Формування вміння формулювати висновкиРобота з рубрикою «Опорні точки» на с. 148 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 146 підручника. Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про взаємозв’язок

особистої, національної та глобальної безпеки, стратегії національної безпеки України, сфери національної безпеки. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 146-148 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення щодо взаємозв’язків особистої, національної та глобальної безпеки.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 147-149 дають можливість організувати діалог щодо проблем безпеки.

Додатковий матеріал для формування в учнів Інформаційно-цифрової компетентності подано в електронному додатку.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 147-148 підручника.

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні» на с. 149-150 підручника.

  • Формування соціальної та громадянської компетентності Обговорюючи тему уроку, слід звернути увагу на те, що до сфер національної безпеки належать політична, економічна, соціальна, воєнна, екологічна й інформаційна сфери безпеки.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 148 підручника).

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо взаємозв’язків особистої, національної та глобальної безпеки, стратегії національної безпеки України, сфер національної безпеки. Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні.

Знаннєвий компонент

Учні називають:

— рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному й глобальному рівнях;

— основні пріоритети і сфери національної безпеки України;

— сфери національної безпеки; пояснюють роль безпеки в ієрархії потреб.

Діяльнісний компонент

Учні вміють:

— оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному і суспільному рівнях;

— визначати чинники впливу на рівень суспільної безпеки.

Ціннісний компонент

Учні обґрунтовують взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 29, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 55-56.

Завантажити: Взаємозв'язок особистої, національної та глобальної безпеки. Стратегія національної безпеки України (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 21.1 KB, Завантажень: 88)
  
Back to top button