Головне

Віртуальна виставка про Петра Калнишевського

На сайті Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – віртуальна виставка до 325-ї річниці від дня народження останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Представлені цифрові копії док ументів переважно з фонду 229 “Архів Коша Нової Запорозької Січі”, зокрема справи, пов’язані з обранням на посаду кошового отамана Війська Запорозького Низового, обстоювання прав Запорожжя, участі у воєнних компаніях, спорудження і ремонту православних храмів та ін.

1775 р., січня 13. – Лист кошового отамана Петра Калнишевського до київського митрополита Гавриїла Кременецького про майнове і правове становище духівництва у Війську Запорозькому. ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 3, арк. 113 і зв. Оригінал.
1775 р., січня 13. – Лист кошового отамана Петра Калнишевського до київського митрополита Гавриїла Кременецького про майнове і правове становище духівництва у Війську Запорозькому.
ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 3, арк. 113 і зв. Оригінал.
  
Back to top button