Конспекти уроків хімії 8 класУсі уроки хіміїФайли

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовин» (8 клас. Хімія)

Тема.  Узагальнення та систематизація знань з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовин»

Мета:

  • узагальнити й систематизувати знання учнів про види хімічного зв’язку й типи кристалічних ґраток з погляду будови атома; продовжити формування елементів наукового світогляду учнів, багатогранності та єдності будови речовини, взаємозв’язку явищ у природі;
  • розвивати вміння й навички учнів застосовувати отримані знання для виконання завдань;
  • виховувати любов до предмету, підготувати учнів до контрольної роботи з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини».

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень:

– називає  види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток;

-наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічним зв’язком, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;

-розрізняє валентність і ступінь окиснення елемента;

-пояснює утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв’язків;

-характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин   з різними видами хімічного зв’язку;

-обґрунтовує природу хімічних зв’язків; фізичні властивості речовин залежно від їхньої  будови;

-прогнозує властивості речовин залежно від виду хімічного зв’язку і типу кристалічних ґраток;

-визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їх формулами, вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв’язку;

-складає електронні формули молекул, хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів;

-використовує поняття електронегативності для  характеристики хімічних зв’язків.

Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделеева, таблиця електронегативностей, схеми будови атомів елементів І—III періодів.

Базові поняття і терміни:хімічний зв’язок, електронегативність, ковалентний зв’язок, йонний зв’язок.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

Завантажити: Узагальнення та систематизація знань з теми: «Хімічний зв'язок і будова речовин» (8 клас. Хімія) (Розмір: 25.4 KB, Завантажень: 944)
Back to top button