Адміністрації школиФайли

Умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки України
31.08.2018р. № 1/9-524

Умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»

І. Загальні положення

 1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019» (далі – конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 370), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2018 № 603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова».
 2. Мовою конкурсу є державна мова. Допускається використання іноземної мови у номінації «Французька мова».
 3. Участь педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у конкурсі здійснюється на добровільних засадах. Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь у конкурсі на загальних умовах.

У номінації «Вчитель інклюзивного класу» беруть участь учителі, які працюють у початкових класах з інклюзивним навчанням.

У номінації «Захист Вітчизни» беруть участь учителі, які викладають предмет для юнаків.

 1. Для участі у першому турі конкурсу педагогічним працівникам необхідно:
 • у період з 17 вересня до 15 жовтня 2018 року зареєструватися на офіційній сторінці конкурсу у розділі «Реєстрація учасників» ; реєстраційна форма для ознайомлення – у додатку 1;
 • подати організаційному комітетові першого туру інформаційну картку (додаток 2).
 1. Організаційні комітети першого туру конкурсу протягом 10 днів після завершення першого туру подають організаційним комітетам другого туру такі документи:
 • подання на учасників другого туру із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади та місця роботи;
 • інформаційну картку конкурсанта із урахуванням змін, що відбулись у педагогічній та методичній діяльності вчителя від початку першого туру (додаток 2).
 1. Організаційним комітетам другого туру конкурсу необхідно до 05 березня 2019 року надіслати центральному організаційному комітетові конкурсу подання на учасників третього туру із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади та місця роботи (на поштову адресу Інституту модернізації змісту освіти: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 404, м. Київ, 03035 з поміткою «Конкурс «Учитель року» та на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net).
 2. Учасники третього туру конкурсу мають до 05 березня 2019 року надіслати на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net:
 • інформаційну картку у форматі Microsoft Word із врахуванням змін, що відбулись у педагогічній та методичній діяльності від початку першого туру конкурсу (додаток 2);
 • посилання на відеорезюме (до 5 хвилин, орієнтовний план додається);
 • портретне фото у форматі JPG.

У темі повідомлення зазначається номінація, наприклад, «Географія»; у назвах файлів обов’язково вказуються номінація та прізвище, наприклад, «Географія_Полум’яненко».

ІІ. Конкурсні випробування

 1. На всіх турах конкурсу проводяться такі випробування (опис додається):
 • номінація «Вчитель інклюзивного класу» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»;
 • номінація «Географія» – «Дослідження», «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»;
 • номінація «Захист Вітчизни» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»;
 • номінація «Основи здоров’я» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»;
 • номінація «Французька мова» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок».
 1. На першому турі конкурсу можуть проводитися додаткові конкурсні випробування.

Перший і другий тури конкурсу можуть проводитися в один або два (відбірковий та фінальний) етапи.

Рішення про додаткові конкурсні випробування, кількість етапів та розподіл конкурсних випробувань за етапами приймається відповідними організаційними комітетами й оприлюднюється за місяць до початку відповідного туру конкурсу.

 1. На третьому турі конкурсні випробування розподіляються таким чином:
 • на відбірковому етапі в усіх номінаціях – «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування з фахової майстерності»;
 • на фінальному етапі в номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» проводяться конкурсні випробування «Проект», «Урок»;
 • у номінації «Географія» – «Дослідження», «Урок».

Центральний організаційний комітет конкурсу може вносити зміни до конкурсних випробувань третього туру.

 1. На кожному турі конкурсу теми, завдання, питання конкурсних випробувань визначаються головою та членами журі, які забезпечують секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.

ІІІ. Оцінювання конкурсних випробувань

 1. Оцінювання конкурсних випробувань здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі.
 2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретареві журі одразу після закінчення кожним учасником відповідного конкурсного випробування.
 3. Не допускається обговорення членами журі виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.

ІV. Визначення переможців та лауреатів

 1. У разі проведення першого та другого турів конкурсу в один етап переможець, лауреати та учасники відповідного туру визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час усіх конкурсних випробувань туру.

У разі проведення першого та другого турів конкурсу у два (відбірковий та фінальний) етапи учасники фінального етапу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань відбіркового етапу. Переможець, лауреати та дипломанти відповідного туру конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань фінального етапу.

 1. На третьому турі конкурсу учасники фінального етапу у кількості 12 осіб визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань відбіркового етапу.

Переможець, два лауреати, які посіли друге та третє місця, дипломанти конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань фінального етапу третього туру конкурсу.

 1. Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі відповідного туру конкурсу, анулюються.
 2. У випадку однакової кількості балів за результатами відбіркового або/та фінального етапів відповідного туру конкурсу перевага надається тому учасникові, який має вищий бал у пріоритетному конкурсному випробуванні.

Пріоритетні конкурсні випробування відбіркового та фінального етапів визначаються на першому засіданні журі.

 1. Рішення журі кожного туру конкурсу оформляються протоколами, які підписують голова та секретар журі.
 2. Підсумок кожного туру конкурсу є колегіальним рішенням журі та не підлягає перегляду. У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі.

V. Оприлюднення результатів конкурсних випробувань

 1. Результати оцінювання конкурсних випробувань доводяться до відома учасників кожного конкурсного дня.
 2. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові листи підписуються всіма присутніми членами журі й у сканованому вигляді розміщуються на відповідних офіційних веб-сайтах.
 3. Відеозаписи конкурсних випробувань першого та другого турів можуть розміщуватися на відповідних офіційних веб-сайтах.

Відеозаписи конкурсних випробувань третього туру розміщуються на офіційній сторінці конкурсу.

VІ. Громадське спостереження

 1. З метою формування незалежного уявлення про хід конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі – спостерігачі).
 2. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися у відповідному організаційному комітеті.
 3. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації.
 4. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню конкурсу, відволікати учасників та членів журі тощо.
 5. Висновок про перебіг конкурсу спостерігачі мають довести до відповідних організаційних комітетів у письмовій формі протягом одного дня після його завершення.
 6. Члени відповідних організаційних комітетів та журі конкурсу сприяють спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.

Додаток 1

Реєстраційна форма для участі у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2019» (для ознайомлення)

1. Електронна адреса (на цю адреса буде надіслано повідомлення про отримання реєстраційної форми)
2. З умовами конкурсу ознайомлений/ознайомлена та погоджуюсь так

ні

 

3. Даю згоду на обробку персональних даних так

ні

4. Прізвище, ім’я, по батькові (вписується повністю, без скорочень)
5. Стать (оберіть необхідне) чоловіча

жіноча

6. Дата народження (дд/мм/рррр)
7. Номер мобільного телефону
8. Власна електронна адреса
9. Посада (вписується повністю)
10. Найменування закладу освіти відповідно до статуту, телефон з кодом, електронна адреса
11. Область, де знаходиться заклад освіти (оберіть необхідне) (список областей за алфавітом)
12. Район або ОТГ, де знаходиться заклад освіти
13. Найменування населеного пункту, де знаходиться заклад освіти
14. Тип населеного пункту, де знаходиться заклад освіти (оберіть необхідне) Місто

Селище міського типу

Село

15. Тип закладу освіти (оберіть необхідне)

 

Заклад загальної середньої освіти

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

16. Педагогічний стаж
17. Кваліфікаційна категорія (оберіть необхідне) Спеціаліст

Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

18. Педагогічне звання (за наявності оберіть необхідне) Учитель-методист

Викладач-методист

Старший учитель

Старший викладач

19. Інше педагогічне звання (за наявності)
20. Науковий ступінь (за наявності)
21. Державні нагороди, відзнаки Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (за наявності)
22. Відомчі заохочувальні відзнаки (за наявності)

 

Додаток 2

Інформаційна картка *

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»

у номінації «________________________»

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до статуту)
Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання)
Самоосвіта (за останні 3 роки)
Загальний стаж роботи
Педагогічний стаж
Стаж роботи у даному закладі освіти
Кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання

(за наявності)

Науковий ступінь

(за наявності)

Посилання на Інтернет-ресурси, де ви представлені (за наявності)
Посилання на відеорезюме**
Педагогічне кредо
Педагогічний портрет

(обсяг – до двох сторінок)

Виконується у довільній формі. Бажано висвітлити такі питання: у чому полягає Ваша педагогічна ідея/новація/розробка; які інноваційні освітні практики Ви застосовуєте; що би Ви змінили або вже змінили в організації освітнього процесу; чого прагнете навчитися; які Ваші інтереси, захоплення?

 * Формат інформаційної картки не змінювати

** Для учасників третього туру

Додаток 3

Орієнтовний план відеорезюме учасника третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»

У чому полягає Ваша педагогічна ідея/новація/розробка?

Як Ви реалізуєте свою педагогічну ідею/новацію/розробку? Наведіть приклади.

Чому, на Вашу думку, саме ці ідеї є ефективними?

Які Ваші основні досягнення? Чим Ви пишаєтеся?

Чого Ви очікуєте від конкурсу?

 

Додаток 4

Випробування всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»

 

Номінація «Вчитель інклюзивного класу»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

Мета: оцінити вміння конкурсантів визначати рівень організації освітнього процесу в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

Формат: аналіз відеозапису уроку в інклюзивному класі.

Аналіз здійснюється відповідно до форми спостереження за практикою вчителя в інклюзивному класі та передбачає оцінювання: взаємодії учасників освітнього процесу (вчитель-учень, вчитель-асистент, учень-учень); ефективності та доцільності методів і прийомів роботи; інтеграції змісту навчального матеріалу; урахування особливостей психофізичного розвитку дітей тощо.

Відеозапис уроку переглядається всіма конкурсантами одночасно; виконання завдання (з можливістю повторного перегляду відеозапису) здійснюється протягом 1 години на комп’ютері; для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: уміння конкурсанта визначати рівень організації освітнього процесу в інклюзивному класі; обґрунтованість позиції та лаконічність відповіді.

Конкурсне випробування «Практична робота»

Мета: оцінити вміння конкурсантів обирати оптимальні методи, прийоми, способи та засоби організації освітнього процесу в інклюзивному класі.

Формат: адаптація/модифікація навчальних завдань для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелекту, мовлення.

Кейс конкурсного випробування (клас, предмет, тема уроку, навчальні завдання) визначається шляхом жеребкування; тривалість підготовки – 1 година; тривалість виступу – до 15 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: доцільність та оптимальність обраних методів, прийомів, способів та засобів; урахування особливостей психофізичного розвитку дітей.

Конкурсне випробування «Проект»

Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність.

Формат: розроблення проекту.

Проблеми для розроблення проектів визначаються журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування; тема проекту визначається конкурсантом; тривалість підготовки – 2 години; тривалість презентації – до 20 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання структури проекту, доцільність використання методів і засобів; урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами; відповідність між змістом діяльності учасників проекту, очікуваними продуктами і результатами; педагогічна цінність проекту та його практична значущість.

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»

Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.

Формат: комп’ютерне тестування; питання розподіляються у співвідношенні: 75% від загальної кількості – основи інклюзивного навчання, 25% – загальна педагогіка та психологія; корекційна педагогіка та спеціальна психологія у межах, необхідних для організації освітнього процесу в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсантів з організації освітнього процесу в інклюзивному класі.

Формат: проведення уроку в початкових класах з інклюзивним навчанням.

Кейс конкурсного випробування (клас, предмет, тема уроку) визначається окремо для кожного конкурсанта шляхом жеребкування.

Оцінюється: володіння методиками роботи в інклюзивному класі; науковість, творчий підхід; встановлення ефективних способів комунікації; забезпечення активної діяльності усіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами; результативність та практична доцільність; професійні якості вчителя.

 

Номінація «Географія»

Конкурсне випробування «Дослідження»

Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів.

Формат: розроблення програми дослідження відповідно до тематик, передбачених начальною програмою.

Тематика дослідження визначається шляхом жеребкування; тривалість підготовки – 2 години; тривалість презентації – до 20 хвилин; відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: доцільність використання методів і засобів; відповідність між темою, метою, завданнями дослідження; логічність визначення завдань, структури дослідження, очікуваних продуктів і результатів; педагогічна цінність дослідження.

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

 Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи.

Формат: проведення фрагменту уроку та демонстрація методів, прийомів, способів, засобів, форм діяльності (за вибором конкурсанта), що спрямовані на формування географічної компетентності учнів.

Тема уроку визначається для кожного конкурсанта шляхом жеребкування; тривалість підготовки (з мультимедійною презентацією) –    1 година; тривалість виступу – до 15 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: методична компетентність; спрямованість обраних методів, форм, способів, засобів, прийомів роботи на формування ключових та предметних компетентностей, зокрема географічної, їх доцільність; реалізація наскрізних змістових ліній, взаємодія учасників освітнього процесу.

Конкурсне випробування «Практична робота»

Мета: оцінити вміння конкурсантів використовувати картографічні джерела інформації (топографічні, загальногеографічні, тематичні карти).

Формат: підбір картографічного матеріалу за темою та проведення географічного дослідження (пояснення й оцінювання географічних процесів і явищ з використанням паперових та електронних джерел).

Тема дослідження визначається для кожного конкурсанта шляхом жеребкування; виконання завдання здійснюється на комп’ютері протягом 2 годин, для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: уміння підбирати картографічний матеріал за темою дослідження, аналізувати його та робити висновки.

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»

Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.

Формат: комп’ютерне тестування; питання розподіляються у співвідношенні: 75% від загальної кількості – предмет і методика його викладання, 25% – психологія й педагогіка.

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.

Формат: урок тривалістю 45 хвилин.

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється шляхом жеребкування.

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та практична доцільність, професійні якості вчителя.

 

Номінація «Захист Вітчизни»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

 Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи.

Формат: розроблення плану-конспекту фрагменту уроку з пояснення нової теми та підготовка мультимедійної презентації до нього.

Тема уроку обирається шляхом жеребкування; виконання завдання здійснюється протягом 2 годин; для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: методична компетентність; спрямованість обраних методів, форм, способів, засобів, прийомів роботи на формування ключових та предметних компетентностей, їх доцільність; реалізація наскрізних змістових ліній; урахування сучасних тенденцій розвитку військової справи.

Конкурсне випробування «Практична робота»

Мета: оцінити вміння конкурсантів організовувати виконання учнями практичних завдань у межах навчальної програми.

Формат: проведення фрагменту уроку з виконання прийомів стройової, тактичної, вогневої підготовки; основ цивільного захисту; домедичної допомоги.

Тема уроку обирається для кожного конкурсанта шляхом жеребкування; тривалість підготовки – 1 година; тривалість виступу – до 15 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: володіння методикою навчання; мотивація та активізація навчальної діяльності учнів; використання сценаріїв типових ситуацій, що можуть виникнути під час ведення бойових дій, надзвичайних ситуацій та ін.; дотримання статутів Збройних Сил України в межах навчальної програми предмета «Захист Вітчизни»; володіння військовою термінологією.

Конкурсне випробування «Проект»

Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність.

Формат: розроблення проекту.

Проблеми для розроблення проектів визначаються журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування; тема проекту визначається конкурсантом; тривалість підготовки – 2 години; тривалість презентації – до 20 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання структури проекту; доцільність використання методів і засобів; відповідність між змістом діяльності учасників проекту, очікуваними продуктами і результатами; педагогічна цінність проекту та його практична значущість.

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»

Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.

Формат: комп’ютерне тестування; питання розподіляються у співвідношенні: 75% від загальної кількості – предмет і методика його викладання, 25% – психологія й педагогіка.

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.

Формат: урок тривалістю 45 хвилин.

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється шляхом жеребкування.

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та практична доцільність, професійні якості вчителя.

Номінація «Основи здоров’я»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи.

Формат: розроблення плану-конспекту уроку у формі соціально-просвітницького тренінгу.

Проблема для розроблення плану-конспекту обирається шляхом жеребкування; клас, тема уроку визначаються конкурсантом; виконання завдання здійснюється протягом 2 годин на комп’ютері; для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: методична компетентність; урахування особливостей соціально-просвітницького тренінгу; спрямованість обраних методів, форм, способів, засобів, прийомів роботи на формування ключових та предметних компетентностей, їх доцільність; реалізація наскрізних змістових ліній.

Конкурсне випробування «Практична робота»

 Мета: оцінити уміння конкурсантів організовувати активну взаємодію учнів.

Формат: проведення фрагменту уроку з використанням інтерактивних методів.

Тема уроку визначається для кожного конкурсанта шляхом жеребкування; тривалість підготовки – 1 година; тривалість виступу – до 15 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: володіння інтерактивними методами, спрямованість обраних методів на формування ключових та предметних компетентностей, зокрема здоров’язбережувальної, цінностей та ставлень; доцільність обраних методів; урахування вікових особливостей учнів, взаємодія учасників освітнього процесу.

Конкурсне випробування «Проект»

Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність.

Формат: розроблення проекту.

Проблеми для розроблення проектів визначаються журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування; тема проекту визначається конкурсантом; тривалість підготовки – 2 години; тривалість презентації – до 20 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання структури проекту, доцільність використання методів і засобів; відповідність між змістом діяльності учасників проекту, очікуваними продуктами і результатами; педагогічна цінність проекту та його практична значущість.

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»

Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.

Формат: комп’ютерне тестування; питання розподіляються у співвідношенні: 75% від загальної кількості – предмет і методика його викладання, 25% – психологія й педагогіка.

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.

Формат: урок тривалістю 45 хвилин.

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється шляхом жеребкування.

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; результативність та практична доцільність, професійні якості вчителя.

 

Номінація «Французька мова»

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи.

Формат: розроблення плану-конспекту уроку.

Тема уроку обирається шляхом жеребкування; виконання завдання здійснюється протягом 2 годин на комп’ютері; для оцінювання роботи шифруються.

Оцінюється: методична компетентність; спрямованість обраних методів, форм, способів, засобів, прийомів роботи на формування ключових та предметних компетентностей, їх доцільність; реалізація наскрізних змістових ліній.

Конкурсне випробування «Практична робота»

Мета: оцінити вміння конкурсантів організовувати спілкування учнів у межах визначених тем і ситуацій.

Формат: засідання дискусійного клубу.

Тема дискусії визначається для кожного конкурсанта шляхом жеребкування; тривалість підготовки – 1 година; тривалість виступу – до 20 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання основних правил ведення дискусії, організація діяльності вчителя та учнів, спрямованість на розвиток життєвих умінь, мовна компетентність.

Конкурсне випробування «Проект»

Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність.

Формат: розроблення проекту.

Проблеми для розроблення проектів визначаються журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування; тема проекту визначається конкурсантом; тривалість підготовки – 2 години; тривалість презентації – до 20 хвилин, відповіді на запитання журі – до 5 хвилин.

Оцінюється: дотримання структури проекту, доцільність використання методів і засобів; відповідність між змістом діяльності учасників проекту, очікуваними продуктами і результатами; педагогічна цінність проекту та його практична значущість.

Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»

Мета: оцінити теоретичні знання конкурсантів.

Формат: комп’ютерне тестування; питання розподіляються у співвідношенні: 75% від загальної кількості – предмет і методика його викладання, 25% – психологія й педагогіка.

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.

Конкурсне випробування «Урок»

Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.

Формат: урок тривалістю 45 хвилин.

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється шляхом жеребкування.

Оцінюється: знання предмета, методична компетентність, науковість, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; результативність та практична доцільність, професійні якості вчителя.

Завантажити: Умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» (Розмір: 64.5 KB, Завантажень: 395)

Один коментар

 1. Чи можуть приймати участь педагоги шкіл інтернатного типу у номінації “Вчитель інклюзивного класу”?

Back to top button