Освіта і право

У вихідний день працівника направили на тренінг: чи оплачувати йому цей день

Тренінги є видом освітньої діяльності, що спрямована на формування знань, інших компетентностей, розвиток здібностей, окремих якостей здобувачів освіти (стаття 1 Закону України “Про освіту”).

Отже, участь у тренінгах відноситься до освітньої діяльності працівника, спрямованої на підвищення його кваліфікації. При цьому законодавством про працю передбачено ряд гарантій для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Зокрема, статтею 122 Кодексу законів про працю України визначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України “Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва” від 28.06.97 р. N 695 встановлено, що для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи за час навчання.

Враховуючи викладене, у випадку направлення працівника на навчання (тренінг) у вихідний день цей день підлягає оплаті у розмірі середньої заробітної плати.

Лист Мінсоцполітики від 02.10.2019 № 1437/0/206-19

Нагадаємо, що нова система оплата праці для освітян буде запроваджена до 2023 року.

Back to top button