8 клас. ХарківщинознавствоУсі уроки ХарківщинознавстваФайли

Тваринний світ (Харківщинознавство)

Тема. Тваринний світ

Мета.

 • ознайомити з особливостями розповсюдження різних видів тварин по території області та впливом на них господарської діяльності людини;
 • розширити і        поглибити  знання        про   закономірності розміщення різних видів тварин;
 • сформувати розуміння  різноманітності  видового    складу тваринного світу рідного краю;
 • ознайомити з тваринами, що занесені до Червоної книги України.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть:

 • назвати фауністичний   склад лісів, луків,  степів,  боліт, водойм;
 • розпізнавати види тварин, занесених до Червоної книги України;
 • наводити приклади акліматизації та реакліматизації тварин;
 • схарактеризувати видовий склад і поширення тварин на території області;
 • зробити висновки про закономірності поширення тварин і стан тваринних ресурсів Харківщини.

Обладнання: карта тваринного світу Харківської області, контурна карта, зображення окремих тварин, робочі зошити, підручники, мультимедійна презентація до уроку.

Хід уроку

 І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання Вибіркова перевірка практичної роботи. Географічна естафета:

 1. Назвіть типові рослинні угруповання нашого краю (широколистяні-мішані ліси, лучні і різнотравно-типчако- ковилові степи).
 2. Назвіть азональні типи рослинності (соснові і дубово- соснові ліси).
 3. Наведіть приклади ендемічних рослин нашого краю (шоломниця крейдяна, вовчий ягідник Софії, гісоп крейдяний).
 4. Що таке «релікт»?
 5. Яка деревинна порода є в області лісо утворюючою? (дуб)
 6. Які рослини ростуть у чагарниковому ярусі наших лісів? (ліщина, глід, шипшина)
 7. Назвіть лучні злаки (тонконіг, мітлиця).
 8. Назвіть степові злаки (ковила, типчак).
 9. Які рослини ростуть на наших болотах? (череда, зозулин льон)
 10. Що містить Зелена книга? (типові рослинні угруповання, які потребують охорони)
 11. Чому необхідно охороняти рослинні ресурси?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. На уроці ми познайомимося з особливостями тваринного світу нашої області. Тварини супроводжували людину протягом всієї її історії. Традиційно людина брала у тварин багато необхідних їй продуктів – м’ясо, молоко, вовну, яйця, мед, хутро, шкіру. Багато тварин людина зробила свійськими. Ми  подивимось, які тварини мешкають сьогодні поряд з нами, як вони розповсюджені по території області.

ІV. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

 1. Які види тварин характерні для Харківщини?
 2. Яких тварин ви спостерігали в природі?
 3. Чи знаєте ви які великі тварини мешкають в нашій області?

V. Вивчення нової теми

 План

 1. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, луків, степів, водойм.
 2. Тваринні ресурси області. Заходи з їх відтворення й охорони

 Методичні поради вчителю

Робота з картою тваринного світу області: учні називають і показують на карті основні райони розповсюдження різних видів тварин, називають тварин, занесених до Червоної книги України.

Додаткові презентації учнів за темою «Тваринний світ області».

Робота в групах за темами: фауна лісостепової зони, фауна степової зони, тварини, занесені до Червоної книги. Учні з’ясовують у ході роботи, представники яких класів тварин мешкають у зонах, чим вони харчуються, визначають особливості їх мешкання.

Після закінчення роботи учні презентують результати, роблять висновки.

Далі працюють із завданнями 4 на стор.27, 6 – на стор.28.

Додаткові матеріали для вчителя

Дика фауна є невичерпним джерелом для того, щоб зробити звірів свійськими. У наш час інтенсивно одомашнюються хутрові звірі (соболь, норка, лисиця та ін.), проводяться дослідження з приручення лося, страуса, білої куріпки, глухаря тощо. У Харківському районі є страусова ферма. При виведенні нових порід і з метою поліпшення якості існуючих використовуються для схрещування їх близькі дикі родичі.

Багато тварин є продуцентами корисних речовин (мед, віск, шовк, лак, спермацет, зміїна та бджолина отрути та багато інших), які знайшли широке застосування в народній та офіційній медицині.

Деякі тварини (безхребетні, такі, як губки, ракоподібні, молюски та ін.) мають особливе значення як фільтратори для очищення води. У процесі життєдіяльності вони вилучають частки органіки та дрібних організмів із води і таким чином очищують її.

Звірівництво – одна з найефективніших галузей тваринництва, у якій з меншими витратами коштів на виробництво кліткового хутра забезпечується найбільший прибуток від його реалізації. Наприклад, на світовому ринку вироби з хутра шиншили оцінюються у суму від 10  до  100 тисяч умовних одиниць. Зростання попиту на пантокрин зумовило організацію спеціальних господарств для утримання і розведення оленів з метою одержання пантів. Панти – це роги на ранній стадії розвитку, вкриті м’якою, оксамитовою шкірою, яка інтенсивно постачається кров’ю. Зняті з оленя, зварені в розчині солі і висушені молоді роги-панти використовують для виготовлення цінних ліків для підшлункової залози.

Надзвичайно цінний природний ресурс – прісноводні риби. У нашій області в природних водоймах здійснюється не тільки риболовство, але й риборозведення, для потреб якого використовуються сотні ставків. Основним видом риби в ставковому риборозведенні є короп, тобто напівдомашня форма «дикої»риби – сазана. Поряд із ним іноді в ставках вирощується карась, лин, судак, гібрид коропа й карася та деякі інші види.

 VІ. Закріплення нових знань та умінь учнів

Фронтальна бесіда за запитаннями 1-5 на стор. 52 підручника. Виконання завдань 1-3 робочого зошита на стор.27.

VІІ. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя.

Харківська область розташована в межах лісостепової та степової зон, що обумовлює особливості тваринного світу. Унаслідок інтенсивної господарської діяльності багато видів знаходиться на межі зникнення і потребує охорони, та все ж область має певні тваринні і мисливські ресурси.

VІІІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати тему уроку, §9 підручника.
 2. Завдання 7 на стор. 28 робочого зошита.
 3. Завдання 8 на стор. 28 робочого зошита (за бажанням).
Завантажити: Тваринний світ (Харківщинознавство) (Розмір: 20.6 KB, Завантажень: 127)
Back to top button