Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: ознайомити учнів із найдавнішими культами та культурою Давньої Індії; дати уявлення про особливості суспільного ладу Індії; показати внесок староіндійської культури в розвиток світової науки і культури; удосконалювати навички роботи з історичною картою та підручником; засвоїти поняття; виховувати пошану до історії та культури країн світу.
Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.
Тип уроку: комбінований.
Основні поняття: «Брахма», «Вішну», «Крішна брахманізм», «Будда», «буддизм», «індуїзм».
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
– застосовувати та пояснювати на прикладах поняття «Брахма», «Вішну», «Крішна брахманізм», «Будда», «буддизм», «індуїзм».
– характеризувати суспільний устрій, релігійні погляди і культурні здобутки мешканців давньої Індії;
– оцінювати внесок цивілізацій Індії у світову культуру.

Хід уроку

І. Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань
1 – варіант проведення
Самостійна робота (додаток), ключ – 1.Б 2.В 3.Г 4.Б 5.В 6.Г 7.А 8.А 9.Б 10.Б

2 – варіант проведення
Евристична бесіда
1. Охарактеризуйте природні умови Стародавньої Індії.
2. Яка цивілізація в Індії була найдавнішою? Який народ її заснував?
3. Охарактеризуйте Хараппську цивілізацію.
4. Назвіть найбільш відомих правителів Індії.
5. Поміркуйте, чому найдавніші цивілізації на планеті утворилися в долинах великих річок.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Важко уявити арифметику без десяткової системи числення, яку придумали індійці. Саме вони для зручності лічби ввели нуль і ще дев’ять цифр. Це геніальне рішення через кілька століть запозичили араби, а вже в них — європейці. Тому винайдені індійцями цифри, якими користується весь світ, називають арабськими.

Індійський народ залишив нам яскравий культурний спадок. Їхніми винаходами ми користуємось і зараз.

Саме про культуру, суспільний устрій та релігію сьогодні буде йти мова на уроці.

ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Суспільний устрій Стародавньої Індії

Індійці вважали, що бог Брахма, створюючи людей, розділив їх на чотири групи — варни. «Варна» в перекладі означає «доля, визначена богами». Значно пізніше в Індії виникло багато каст. У земному житті люди не можуть змінити свою варну — долю. Які ж варни створив Брахма?
Зі своїх вуст він створив брахманів — жерців і вчених. Оскільки це були найкращі створіння бога, які навіть носили його ім’я, вони мали бути мудрими, чесними й справедливими.

Зі своїх рук бог створив кшатріїв (давньо-індійською кшатра — це панування, влада). До варни кшатріїв-воїнів належали раджі, полководці, царська гвардія, що воювали верхи на конях або бойових слонах. Кшатріїв Брахма наділив військовою доблестю, відвагою, силою й щедрістю.

Зі стегон Брахма створив вайшіїв — варну хліборобів, скотарів, торговців. Щоб вайшії могли добре виконувати свою роботу, Брахма наділив їх працьовитістю і старанністю.

Зі ступнів бога вийшли шудри — безправні слуги, залежні хлібороби й ремісники. Брахма наділив шудр смиренністю й покорою вищим варнам.
Брахмани стверджували, що людина могла змінити «долю, визначену богами», тільки в наступному народженні. Якщо сумлінно виконувати свої обов’язки, бути слухняним і ґречним, то в наступному житті можна посісти місце серед представників більш високих варн.

До двох вищих варн належали тільки арії. Закон обмежував спілкування між цими групами: наприклад, шудра не мав права наближатися до брахмана, щоб не осквернити мудреця. За це, як і за будь-яку іншу «провину», шудру могли вбити. Але, навіть розділені на варни, індійці могли бути і вільними, і рабами. Так, захопленого в полон кшатрія могли продати в рабство. Наскільки корисним був поділ на варни? Синові не треба було вибирати собі заняття: він знав, що успадкує заняття батька. Талановита дитина з нижчої варни ніколи не могла стати відомим полководцем або мудрим ученим. Тому індійське суспільство розвивалося повільніше за інші цивілізації.

Варни — великі групи людей, які відрізняються своїми правами, обов’язками та становищем у суспільстві.
Каста — група людей, які відрізнялися від інших своїм місцем у суспільстві, заняттями, вірою тощо.

2. Релігія стародавніх індійців: індуїзм та буддизм
Працюємо з таблицею
Скласти порівняльну таблицю «Порівняння релігій Індії»

3. Повсякденне життя, наука та культура Стародавньої Індії
Вправа «Чиста дошка»
1. У чому особливості житла й одягу у давніх індійців?
2. Якими науковими відкриттями уславилася Стародавня Індія?

Додатковий матеріал
Писемність
У ІІІ тис. до н. е. стародавні індійці мали писемність з ієрогліфів, яка залишається нерозгаданою. У VI ст .до н . е .в Індії з’явився перший алфавіт. Він мав назву «кхарошті» й не мав букв для позначення голосних .Індійці писали на листі пальми. Зрізане листя висушували, розгладжували, вирізали з нього прямокутні листи. Із краю листів пробивали отвори, протягували крізь них шнур і зв’язували аркуші в пачки .Писали чорнилами, виготовленими із соку цукрової тростини і сажі.

Наукові знання й винаходи
Індійські астрономи знали, що Земля — це куля, котра обертається навколо сво­єї осі. Вони розробили досить точний календар. Створювалися наукові трактати. Учений Паніні в IV ст.до н. е. написав перше наукове дослідження санскриту — мови давніх аріїв. Найвідомішим є давньоіндійський трактат з права «Артхашастра», створений у вигляді рекомендацій царя, як управляти державою.

Великими були досягнення індійських математиків. Винайшли цифру «нуль» і десяткову систему лічби. Цифри, якими ми користуємося і називаємо «арабськими», були запозичені в індійців арабами.

Близько 1400 р .тому індійці створили гру «гатуранга», від якої походять сучасні шахи. Індійці першими навчилися виготовляти з цукрової тростини цукор.

Архітектура і мистецтво
Індійці будували храми з випаленої цегли і вирубували їх у скелях. Буддійський храм (ступа) у Санчі збудований в ІІ—І ст. до н.е. Він оточений огорожею, на якій зображені сюжети буддійських легенд. Усередині храми прикрашалися скульптурами й розписами. Збереглося чимало скульптурних зображень індуїстських богів та Будди.

V. Закріплення знань учнів
Зробіть підрахунки
1) Гаутама Сіддхартха (Будда) народився в 560 році до н. е., а помер у 483 році до н. е. Скільки років прожив Гаутама Сіддхартха (Будда)?
2) Скільки років виповнилося Будді цього року?

Історичний диктант
1) Із якого бога виникли люди різних варн? (Брахма)
2) Яка священна тварина була в індусів? (Корова)
3) Кого вважають засновником буддизму? (Сіддхартха Гаутама (Буд-ду))
4) Яку цифру запропонували індійські математики для позначення «пустоти»? (Нуль)
5) Що перейняли арабські математики, а потім і весь світ в індійців? (Цифри)
6) Яку логічну гру винайшли в Індії? (Шахи)
7) Яка релігія стала державною за часів правління Ашоки? (Буддизм)
8) Як називаються групи людей, на які ділилося індійське суспільство? (Варни)
9) Який бог розподілив людей на варни? (Брахма)
10) Як називалися люди, які виникли з уст бога? (Брахмани)
11) До якої варни належав раджа (правитель індійців)? (До кшатріїв)
12) Як називали слуг? (Шудри)
13) Як називали групу людей, які виконували найтяжчу та брудну роботу? («Недоторкані» (парії))

VІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал § 21

Завантажити: Тема: Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 63.1 KB, Завантажень: 1248)
Back to top button