Конспекти уроків української літератури 5 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Тема: Тематика і різновиди народних казок. Побудова казки (5 клас. Українська література)

Мета:
   Навчальна: ознайомити учнів із таким жанром фольклору, як народна казка, з’ясувати її різновиди та побудову.
□   Виховна: зацікавити учнів казкою, спонукати їх до креативної твор­чості.
□    Розвивальна: розвивати грамотне мовлення та логічне мислення.
Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.
Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.
Якщо казка стане дійсністю, кому вона тоді буде потрібна?

Валентин Чемерис

ПЕРЕБІГ УРОКУ

    І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Забезпечення емоційної готовності до уроку
 2. Перевірка домашнього завдання

▼ Що таке переказ?
▼ Що цікавого для себе ви дізнались із переказів? Чого вони на­вчають?
▼ Перевірка твору «Якби я був славетним козаком…». Міні-коментар учителя за змістом.

 1. Актуалізація опорних знань

▼  Що таке казка? Які ваші улюблені казки?
▼ Як казки з’являються на світ? З чого вони складаються?
▼  Хто може бути казковим героєм? Наведіть приклади.
▼  Чи полюбляєте ви фантазувати? Чи хотіли б ви стати казкарем?

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Вступне слово вчителя

— Чи є на Землі людина, яка не любила б казок? Напевно, немає. Адже змалку казка навчала вас уявляти та мріяти, радіти й сумувати. Розглянувши ближче українські народні казки, можна побачити, що вони уславлюють любов українців до волі, сміливість, мудрість, прагнення до справедливості, працьовитість, а засуджу­ють рабство, брехню, жорстокість, ледарювання. За такими неписа­ними моральними законами, відображеними в казках, віками жив наш народ, сподіваючись на остаточну перемогу сил Добра.

Казка — це різновид художньої прози, що походить від народ­них переказів, коротка й захоплива розповідь про вигадані події та явища, які сприймаються і переживаються як реальні. Казки відомі з найдавніших часів у всіх народів світу. Це один з основних жанрів народної творчості, чарівного, авантюрного чи побутового характеру усного походження з настановою на вигадку. Саме слово казка походить від слова «казати» — розповідати. У казковому світі живуть персонажі, створені народною уявою, наділені характер­ними національними рисами, тому вони й перемагають сили зла. Зазвичай у казковому світі торжествує Добро й Правда, усе закін­чується щасливо.

У Європі існувала усна традиція, пов’язана з казкою, тому що чимало авторів збирали традиційні казки чи створювали нові казки на основі традиційних — письменників Шарль Перро (Франція), браття Грімм (Німеччина), Олександр Афанасьєв (Росія).

 1. Тематика і різновиди народних казок

За змістом казки поділяються на кілька різновидів:

казки про тварин є найдавнішими, пов’язані з тотемічними уяв­леннями. Головними героями тут виступають звірі. Згодом казки втрачають міфологічний і магічний сенс і набувають повчально-виховного характеру;

фантастичні казки первісно також мали магічне призначення, яке невдовзі утратилося; в них органічно поєднується міфічне, фан­тастичне і героїчне начала. Провідні мотиви: змієборство, добування і використання чудодійних предметів (цілюща вода, жар-птиця, меч-кладенець, шапка-невидимка, чоботи-самоходи) та ін. Герої фантастичних казок, як правило, наділені надзвичайною силою, здібностями, винахідливістю, які допомагають їм подолати усі ви­пробування на шляху до мети.

у побутових казках переважають мотиви повсякденного життя. Героями виступають бідний селянин, кмітливий наймит чи солдат, бурлака, вередлива жінка тощо. Часто у цих казках зустрічаються персоніфіковані образи — Доля, Щастя, Горе, Правда, Кривда;

найдавніші казки у всьому світі — це народні казки. їхньою особливістю є відсутність особи автора. Народні казки — це витвір усього суспільства. Звичайно, що кожна казка в основі має розпо­відь, яку розповіла певна людина, але відтоді цю казку зазвичай переказує велика кількість людей.

Українські народні казки також мають свої особливості. На­приклад, їхні герої нерідко потерпають від космічних сил (сонце, місяць, вітер, мороз, град). Особливо популярні два мотиви: до­ходження знищеного урожаю і розшукування жінки, котру хапає сонце, вітер або інша сила. Також у казках присутні фантастичні надприродні земні єства: дух землі, лісовик, мавка, Баба-Яга, Змій, Кощій.

 1. Побудова та функції казки

Для казки характерні традиційність структури і композиційних елементів, контрастне групування дійових осіб, відсутність розгор­нутих описів природи і побуту. Її сюжет багатоепізодний, із драма­тичним розвитком подій, зосередженням дії на героєві і щасливим закінченням. Казка відзначається «замкнутим часом» і заверше­ністю, пов’язаною з досягненнями героєм мети і перемогою добра над злом. Функціональна палітра казки надзвичайно розмаїта: її естетичні функції доповнюються і взаємопереплітаються з пізна­вальними, морально-етичними, соціально-виховними, розважаль­ними та ін. У казок народів світу багато спільного, що пояснюється подібністю культурно-історичних умов їхнього життя. Водночас казки відзначаються національними особливостями, відображають спосіб життя народу, його працю і побут, природні умови, а також індивідуальні риси виконавця-оповідача (казкаря).

Казка має своєрідну побудову: вона складається із зачину, основ­ної частини та кінцівки: «Жив собі…», «Був собі…», «Це було за царя Панька, як була земля тонка…» — так традиційно розпочинається багато казок. Це і є зачин.

В основній частині розповідається про дійових осіб, події роз­гортаються як ланцюжок пригод. Характерною ознакою казок є ви­користання чисел 3, 7, 12. Змії мають три голови, живуть три брати, сходяться три дороги тощо.

Кінцівка — це характерний вислів, яким традиційно закінчуєть­ся казка: «Живуть-поживають, добра наживають» чи «Вам казка, а мені бубликів в’язка» та інші.

 1. Теорія літератури

Народна казка — популярний фольклорний жанр, у якому пере­дається з покоління в покоління мудрість народу, усе, що є вартим уваги нащадків, життєвий досвід, мрії народу, його почуття.

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Колективна казка «Снігова куля»: перший представник групи починає розповідати власну казку (1 речення), наступний учень про­довжує казку власним реченням і так далі. Перемагає та група, яка за визначений час (5-7 хвилин) придумає найбільшу казку.

Примітка: казка обов’язково має мати зачин, основну частину та кінцівку.

 1. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

 1. Вгадайте різновид казок за елементами: заєць, вовк, ліс, озеро. (Казки про тварин)
 2. Назвіть п’ять добрих персонажів-людей із казок, які ви знаєте.
 3. Казкова дівчинка, яка страждала від нерідної матері та загубила черевичок на найважливішому заході в житті, це … (Попелюшка).

Картка № 2

 1. Вгадайте різновид казок за елементами: меч-кладенець, шапка-невидимка, чоботи-самоходи. (Фантастичні казки)
 2. Назвіть п’ять лихих персонажів-людей із казок, які ви знаєте.
 3. Казкова дівчинка, яка вирушила в небезпечну подорож до своєї ро­дички з метою передати їй печені вироби, це … (Червона Шапочка).

Картка № З

 1. Вгадайте різновид казок за елементами: Щастя, Горе, Правда, Кривда (побутові казки).
 2. Назвіть п’ять добрих персонажів-тварин із казок, які ви знаєте.
 3. Казкова дівчинка, яка вимушена була піти з дому та оселитись із півдюжиною чарівних істот в очікуванні свого кохання, це … (Білосніжна).

Картка № 4

 1. Вгадайте різновид казок за елементами: відсутність автора, пере­повідання із уст в уста. (Народні казки).
 2. Назвіть п’ять злих персонажів-тварин із казок, які ви знаєте.
 3. Казкова морська істота, яку кохання змусило обміняти голос на іншу частину тіла задля подорожі у пошуках нареченого, це … (Русалонька).

Картка № 5

 1. Вгадайте різновид казок за елементами: цілюща вода, жар-птиця, літаючий килим. (Фантастичні казки)
 2. Назвіть п’ять магічних речей із казок, які ви знаєте.
 3. Казковий персонаж, зроблений із тіста, який втік із дому без попе­редження та став жертвою хитрої лісової тварини, — це… (Колобок).
 4. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Казки навчають нас не лише мудрості, вони демон­струють нам вічні цінності, моральні орієнтири та допомагають вірити в добро. Вони є невід’ємним елементом виховання сучасної людини.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати улюблену казку, придумати власне продовження до неї (5-10 речень). Поміркувати про роль казок у вашому житті.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Тематика і різновиди народних казок. Побудова казки (5 клас. Українська література) (Розмір: 17.7 KB, Завантажень: 1487)
Back to top button