Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: На основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи вирішення проблеми. Виховувати почуття любові до історії.
Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.
Тип уроку: урок практичного застосування знань, навичок і умінь.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
– описувати побут, природні умови Скіфії;
– розповідати про склад населення Скіфії, використовуючи історичні документи;
– робити аналіз та узагальнення користуючись текстом підручника;
– показувати на карті розселення скіфів;

Хід уроку

І. Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань
1.Самостійна робота, ключ – 1.В 2.Г 3.Б 4.В 5.Б 6.А 7.В 8.В 9.Б 10.Г

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Скіфи не знали писемності й не залишили після себе рукописних пам’яток. Утім, скіфська історія оживає в писемних творах інших народів, насамперед працях давньогрецького історика мандрівника Геродота.

Учні зачитують доповіді «Батько історії- Геродот»

ІV. Вивчення нового матеріалу
Практична робота

Об’єднайтесь у малі групи, оберіть фрагмент для вивчення. Прочитайте його, роздивіться ілюстрації й обговоріть відповіді на поставлені запитання. Представте класу результати роботи у вигляді опису вашої уявної подорожі Стародавньою Скіфією.

Методична порада – робота в малих групах

Робота в малих групах дозволяє набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпраці (співробітництва).
Після того як учитель об’єднав учні у малі групи і вони отримали завдання, група за короткий час повинна виконати це завдання та оголосити результати роботи своєї групи.

Правила роботи в малих групах, які допоможуть організувати їх роботу, які слід оголосити учням:
1. Швидко розподіліть ролі в групі:
Спікер (керівник групи):
– зачитує завдання групи;
– організовує порядок виконання;
– пропонує учасникам групи висловитись по черзі;
– заохочує групу до роботи;
– підводить підсумки роботи;
– за згодою всієї групи визначає доповідача.
Секретар:
– веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи: як член групи має бути готовим висловити думку групи при підведенні підсумків або допомогти доповідачеві.
Спостерігач (тайм-кіпер):
– слідкує за часом;
– заохочує групу до роботи
Доповідач:
– чітко висловлює думку групи;
– доповідає про результати роботи групи.
2. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.
3. Дотримуйтесь одного з правил активного слухання, головне не перебивайте один одного.
4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, що висловили цю ідею.
5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.
6. Намагайтеся в групі дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.
Увага! Будьте готові до підвищеного робочого шуму, характерного для інтерактивних методів.

V. Закріплення знань учнів
Закінчіть речення: « Після практичної роботи я знаю…; вмію …; розумію …»

VІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал § 19
2. Скласти тематичний кросворд

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 62.0 KB, Завантажень: 1945)
Back to top button