Конспекти уроків історії України 5 класУсі уроки історіїФайли

Тема: Люблінська унія та її наслідки. Василь – Костянтин Острозький (5 клас. Історія України)

Мета: з’ясувати, якими були передумови укладення Люблінської унії; дізнатися, як на Люблінському сеймі відбулося об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в єдину державу; показувати на карті територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії; характеризувати суспільно ­ політичні зміни на українських землях після Люблінської унії; сприяти формуванню     аналітичного мислення на основі особистого усвідомлення минулого;  виховувати         почуття         гідності      й поваги до минулого своєї Батьківщини.

Обладнання: Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.:

Ґенеза, 2010; ілюстрації; атлас  «Історія  України. 5 клас» (видавництво Мапа)

Тип уроку: комбінований.;

Основні терміни та поняття: «унія»,  «Річ  Посполита.

Основні дати:

1 липня 1569 р.-         укладення  Люблінської унії, створення держави     Річ Посполита

Історичні особистості: Сігізмунд ІІ Август

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати причини об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства;
 • описувати перебіг подій Люблінського сейму 1569 р.
 • виявляти територіальні зміни, які відбулись на українських землях унаслідок Люблінської унії;
 • аналізувати зміни суспільно – політичного життя на українських землях після Люблінської унії.

 

Хід уроку

І.  Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ.  Актуалізація знань

Запитання для індивідуального опитування

1)  Схарактеризуйте становище основних станів українського суспільства.

2)  Чим відрізнялося становище привілейованих і непривілейованих станів?

3)  Які зміни відбувалися в розвитку сільського господарства?

4)  Визначте  характерні  риси  розвитку  міст,  ремесел  і  торгівлі в XVI ст.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

1)  Які українські землі на середину XVI ст. перебували під польською владою?

2)  Які українські землі на середину XVI ст. входили до Великого князівства Литовського?

3)  Порівняйте становище українських земель під польською та литовською владою.

 1. Вивчення нового матеріалу

Люблінський сейм 1569 р.

Питання про Люблінський сейм вивчається шляхом поєднання розповіді вчителя й опрацювання карти та ілюстрації.

Об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в одну державу відбулося у 1569 році на спільному сеймі представників привілейованих станів обох країн у Любліні. Литовська сторона прагнула у союзі з Польщею домогтися широкої автономії, мати власну грошову одиницю;  зрівняти  в  правах  з  польськими  шляхтичами  дрібну литовсько-українську шляхту за умови повного об’єднання держав.

Польське королівство висувало свої умови: Велике князівство Литовське утворює з Польщею єдину державу з єдиним королем і спільним сеймом;  у Великого  князівства  Литовського  залишалися  своя  адміністрація і судочинство.

       1 липня  1659 р.  була  підписана  Люблінська  унія.  Проголошувалося

об’єднання Польщі та Литви у єдину федеративну державу Річ Посполиту

(республіку).

Влада короля була дуже обмежена. Усі найважливіші питання державного життя вирішував станово-представницький парламент – сейм. Була спільна скарбниця і грошова одиниця, єдина зовнішня політика. Автономія Литви зберігалась тільки на рівні місцевого самоврядування, організації військ і судочинства. Українські землі перейшли під владу Польщі.

Робота над поняттями

Унія – союз.

Республіка –  форма державного правління, що передбачає виборність органів влади на певний строк.

Федерація – союзна  держава,  яка  складається  з кількох  державних утворень, кожне з яких має власні органи влади, але водночас підпорядковується загальнодержавним органам влади.

Робота з картою

 1. Відшукайте на карті українські землі, які увійшли до складу Речі Посполитої згідно з рішенням Люблінського сейму, та назвіть їх.
 2. Висловіть своє власне ставлення до Люблінської унії.

Суспільно-політичні зміни на українських землях після люблінської унії

Після опрацювання відповідного тексту підручника  учні відповідають

на запитання.

 1. Назвіть вищі державні органи влади в Речі Посполитій.
 2. Які зміни сталися в адміністративному управлінні на українських землях після Люблінської унії?
 3. Яких змін зазнала судова система в Україні?

Робота в парах

Працюючи в парах, учні повинні визначити позитивні та негативні наслідки Люблінської унії для України та скласти таблицю в зошиті.

Орієнтовний варіант таблиці

Наслідки Люблінської унії для України
Позитивні Негативні
 1. У рамках однієї держави об’єдналася більшість українських земель. Це сприяло культурному і політичному об’єднанню українського народу, створювало передумови для перетворення його в націю.
 1. Запорозьке козацтво активно залучалось до політичного життя і швидко перетворилося на самостійну політичну силу.
 1. В Україні зросла мережа закладів освіти, став відчутним культурний вплив Західної Європи
 1. Зросли повинності і податки для селян і міщан.
 2. Українське населення зазнавало

національно-релігійних утисків.

 1. Багато українських князів і шляхта

ополячувалися. Це означало, що українське суспільство втрачало свою політичну еліту.

 1. Українці потерпали від сваволі з боку шляхти і коронного польського війська.

5.  Польська держава не здатна була захистити українські землі від турецько-татарської агресії

V. Закріплення знань учнів

Історичний диктант

1)  Із  якою  державою  воювало  Велике  князівство  Литовське з 1561 р.?

2)  Коли відбувся Люблінський сейм?

3)  Хто виступав проти унії?

4)  Коли була укладена перша унія між Литвою і Польщею?

5)  За якого польського короля було підписано Люблінську унію?

6)  Якою  була  позиція  українських  князів  щодо  можливого об’єднання Польщі й Литви?

7)  Що таке федеративна держава?

8)  Коли було укладено Люблінську унію?

9)  Назвіть воєводства, утворені польською владою на українських землях.

10) Що окреме мали Литва і Польща згідно з унією?

11) Які позитивні наслідки унії для українських земель?

1) Які  українські  землі,  за  Люблінською  унією,  перейшли  під

польську владу?

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати §11 С.84-90
Завантажити: Тема: Люблінська унія та її наслідки. Василь – Костянтин Острозький (5 клас. Історія України) (Розмір: 17.0 KB, Завантажень: 439)
Back to top button