Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Контрольна робота № 1 (Хімія. 9 клас)

Мета:визначити рівень навчальних досягнень учнів за І семестр; з’ясувати рівень засвоєння основних понять, термінів і правил.

Очікувані результати: визначити рівень знань учнів за вивченими темами та проблеми в засвоєнні навчального матеріалу з метою їх подальшого коригування.

Базові поняття та терміни: розчини, розчинність, розчинена речовина, розчинник, масова частка розчиненої речовини, електроліти, неелектроліти, електролітична дисоціація, ступінь дисоціації, реакції йонного обміну, хімічні реакції, окисно-відновні реакції, реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну; окисник, відновник, екзотермічні та ендотермічні реакції, тепловий ефект реакцій, каталізатори.

Завантажити: Тема: Контрольна робота № 1 (Хімія. 9 клас) (Розмір: 11.7 KB, Завантажень: 9594)
Back to top button