Конспекти уроків правознавстваКонспекти уроків правознавства 9 класФайли

Тема: Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Як захистити права споживачів (9 клас. Правознавство)

Автор: учитель історії та правознавства І категорії Козлова Людмила Василівна, ЗОШ №36
АКТУАЛЬНІСТЬ: Кожен з нас – учасник правовідносин, які регулюються певними правилами. Всім нам постійно доводиться купувати продукти харчування та інші речі в магазинах чи на ринку, здавати одяг чи взуття для ремонту, користуватися водою, електроенергією, телефоном, їздити громадським транспортом, відпочивати. У всіх цих випадках ми виступаємо споживачами.  Досить часто  придбані  товари виявляються неякісними, а оплачені послуги надаються погано. Але якщо кожен споживач буде відстоювати свої права, це дасть змогу значно покращити і якість товарів, і якість життя в цілому. Якщо порушилися права споживачів, необхідно обрати один із варіантів поведінки, передбачений законодавством  України. Оволодіння матеріалами даної теми вдосконалює  навички щодо практичного застосування знань.
МЕТА:
-ознайомити з правами споживача в Україні, з’ясувати причини, внаслідок яких можуть порушуватися права споживача та способами захисту своїх прав;

– формувати вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі; розвивати пізнавальні навички учнів, логічне мислення; здобуття комунікативних навичок учнів, здатності працювати в групах; навчити застосовувати знання для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; навчити створювати мультимедійну презентацію, формувати вміння стисло та чітко представляти результати досліджень, вдосконалити вміння збирати, обробляти інформацію, вміння аргументовано доводити власну думку;

– виховувати розуміння необхідності дотримання законів і правил суспільного життя; сформувати активну позицію щодо захисту своїх прав, як споживачів; розвивати економічне мислення, інтерес до науки; виховувати економічну культуру, толерантність, ціннісне ставлення до суспільства і держави; формувати соціальну, комунікативну та творчу компетентність.

Очікуванні результати:
після заняття учні зможуть:

 • охарактеризувати громадські товари та послуги;
 • висловити своє ставлення до захисту прав споживача;
 • застосувати свої знання в нестандартних ситуаціях;
 • набути навичок толерантності, спілкування і співпраці;
 • набути навички оцінювання результатів власної діяльності і досягнень.

Під час роботи на уроці учні вчаться організовувати свою діяльність, працювати в малих групах, здійснювати пошук інформації, узагальнювати її та створювати власні інформаційні продукти, оцінювати і захищати публічно результати своєї роботи.
Матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення: Конституція України, норми Закону України “ Про захист прав споживачів ”, картки з описами ситуацій, схеми, таблиці, ТЗН, добірка тематичних ілюстрацій.
Мета: дати учням уявлення про те, хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці; моделювати ситуації придбання товару, замовляння послуг чи робіт; розвивати вміння працювати з нормативними документами; наводити приклади порушення прав споживача;складати за зразком скаргу (претензію) щодо порушених прав споживача; розв’язувати правові задачі;формувати активну позицію щодо дотримання законодавства України .
Очікуванні результати: після заняття учні зможуть

 • охарактеризувати громадські товари та послуги;
 • висловити своє ставлення до захисту прав споживача;
 • застосувати свої знання в нестандартних ситуаціях;
 • набути навичок толерантності, спілкування і співпраці;
 • набути навички оцінювання результатів власної діяльності і досягнень.

Обладнання: папір, маркери, надруковані норми Закону України “ Про захист прав споживачів ”, картки з описами ситуацій, схеми, таблиці

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент( перевірка підготовки класу до уроку)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На дошці прикріплено три малюнки, де зображені герої дитячих казок і віршів. Учитель пропонує школярам назвати ролі, в яких виступають герої відомих казок і віршів та пов’язати їх з темою уроку( очікувані результати)

1)  король і кравець (казка Г. X. Андерсена «Нове плаття короля»);
2)  дід і золота рибка (О. С. Пушкін «Казка про золоту рибку»);
3)  Муха-Цокотуха, яка купує на базарі самовар (вірш К. Чуковського);
4)  Микита Кожум’яка (народна казка).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Оголошення теми, завдань уроку.
«Знання ваших прав – ваша сила»
Василь Стус

 1. Споживачі та їхні права.
 2. Порядок захисту прав споживачів.
 3. Організації та установи у сфері захисту прав споживачів.
 4. Слово вчителя.

Споживачі – ми всі. Хочемо ми того чи ні. І це не залежить від нашого бажання або небажання, громадянства, матеріального добробуту… ми споживачі вже тому, що споживаємо товари та послуги і платимо за них. Споживач – головна фігура ринку та ринкових відносин. До того ж особа досить перебірлива: він хоче придбати товар високої якості за найнижчою ціною. Саме тут його інтереси явно не збігаються з інтересами інших учасників ринку – виробника і продавця, – які намагаються виробити і продати товарів якомога більше і за вищу ціну. При цьому часто порушується технологія виготовлення, терміни зберігання, втрачається якість. У такий спосіб покупець вступає в боротьбу – боротьбу інтересів. От тільки сили дещо нерівні. На боці бізнесу (розумій: виробник, виконавець, продавець) – економісти, бухгалтери, юристи, а на боці споживача – він один. Добре, якщо він озброєний знанням своїх прав і обов’язків, умінням їх застосовувати. Такий споживач спроможеться відстояти свої інтереси і становитиме небезпеку для несумлінного продавця або виконавця. Він не тільки зможе відшкодувати заподіяний матеріальний збиток, а й за некоректної щодо нього поведінки ще й змусить компенсувати нанесену йому моральну шкоду. Втім у грамотного споживача рідко виникають конфлікти, а іспит з отриманих знань ви складатимете все життя.

Словникова робота
Споживач — людина (фізична особа), яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.
Продавці — підприємства, організації або громадяни, які реалізують товари.
Виконавці — підприємство або людина, які виконують роботи, надають послуги, або виробники — ті, хто виробляють товари для реалізації.

Коли продавець, виконавець на прохання споживача погоджуються  продати  йому  товар  або  виконати  роботу,  а  споживач —  заплатити за це, то між ними утворюється угода щодо якості, терміну, ціни та інших умов, за якими здійснюється купівля-продаж, виконуються роботи або надаються послуги.

Така угода зазвичай оформлюється квитанцією, товарним або касовим чеком (використовуючи папку документів, показує квитанцію, товарний чек, касовий чек).

Основним правовим законом, який стоїть на сторожі законних інтересів споживачів, є Закон « Про захист прав споживачів».
Практична робота

Завдання 1. Клас розподіляється на групи відповідно до кількості прав споживачів. Кожна група опрацьовує відповідну статтю закону «Про захист прав споживачів» і коротко доповідає про основні положення цих статей.

 • 1-а група. Право на захист своїх прав з боку держави.
 • 2-а група. Право споживача на належну якість продукції.
 • 3-я група. Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідків робот).
 • 4-а група. Право споживача на інформацію про продукцію.
 • 5-а група. Право споживача на вільний вибір продукції.
 • 6-а група. Право на судовий захист прав споживачів.
 • 7-а група. Право об’єднання споживачів у громадські організації.
 • 8-а група. Обов’язки споживачів.

Вправа «Відкритий мікрофон»

 1. Наведіть приклади з вашого життя, життя ваших батьків або товаришів, коли права споживачів були порушені.

Завдання 2. Клас розподіляється на 4 групи споживачів та окрему групу-експертів.

 • 1-а група. Купуємо товари.
 • 2-а група. Замовляємо послуги.
 • 3-я група. Користуємося послугами.
 • 4-а група. Замовляємо роботи.

Кожна група моделює та розігрує перед класом 2 ситуації (можна використати наведені під час «Відкритого мікрофону»), додавши до змісту типові порушення з боку продавців (виконавців, виробників) і помилки з боку споживачів. Експерти та інші групи аналізують ситуації.

Вправа «Відкритий мікрофон»
Розкажіть, що робили ви, ваші батьки або ваші товариші, коли їхні права як споживачів порушувались. Який це мало результат?

Учитель, узагальнюючи виступи груп, зазначає, що покупець може вимагати заміни товару, якщо:

1)  він є непродовольчим;
2)  вимогу заявлено протягом 4 днів;
3)  збережено його товарний вигляд, поживні якості, пломби, ярлики;
4)  надано документ, що засвідчує факт придбання товару.

Якщо протягом гарантійного строку виявлені вади товару, споживач має право вимагати від продавця або виробника;

1)  безоплатного усунення цих вад;
2)  відшкодування витрат споживача на їх усунення;
3)  заміни на такий самий товар належної якості;
4)  зменшення ціни товару;
5)  заміни на товар іншої моделі з перерахуванням вартості;
6)  розірвання укладеної угоди та повернення сплачених за товар коштів.

Продавець зобов’язаний повернути гроші за неякісний продукт або обміняти його на якісний товар, якщо вади виявлені в межах строку придатності.

У разі виявлення вад у виконаних роботах під час гарантійного строку споживач має право вимагати від виконавця:

 • безоплатного усунення недоліків у розумний строк;
 • зменшення ціни за роботу (послугу);
 • безоплатного виконання іншої речі з такого самого матеріалу і такої самої якості чи повторного виконання робіт.

Споживач має право розірвати договір послуг чи виконання робіт і відшкодування завданих збитків, якщо вади не підлягають усуненню або проявляються після усунення.

Перш ніж висувати вимоги, переконайтесь, що вади виникли не в результаті порушення правил користування товару або його зберігання.

Якщо продавець відмовляє вам у задоволенні ваших претензій, ви можете написати письмову скаргу (претензію) на ім’я директора або власника магазину, де зазначається:

1)  коли і за якою ціною придбано товар;
2)  гарантійний строк та документ, яким він встановлюється;
3)  причини скарги;
4)  претензії та вимоги споживача;
5)  документи, що додаються до скарги.

Якщо протягом місяця ви не отримаєте задоволення або відмови щодо неї, звертайтесь до суду.

Завдання 3. Клас розподіляється на групи відповідно до дій споживачів та групу експертів.

 • 1-а група. Претензії до купленого товару.
 • 2-а група. Претензії до виконаних робіт.
 • 3-я група. Претензії до наданих послуг.

Групи моделюють та демонструють перед класом ситуації згідно зі своєю темою ( обов’язково склавши Претензію про неякісні послуги за зазначеним зразком), експерти та інші групи аналізують, наскільки правильно поводилися споживачі, продавці, виконавці.

 1. Група учнів отримала випереджальне завдання про установи та організації захисту прав споживачів у нашому місті, та їх діяльність. Учні презентували свою роботу у електронному вигляді.

ІV. Підсумки уроку. Рефлексія.

Зробіть висновки з усього, що ви сьогодні почули, дізналися, вивчили, відповівши на запитання анкети.

Чи завжди ви…

 1. Вимагаєте від продавця дотримуватися точної ваги?

а) Завжди;
б) іноді;
в) ніколи.

 1. Перевіряєте правильність названої продавцем суми, нараховану за придбаний вами товар (роботу, послугу)?

а) Завжди;
б) іноді;
в) довіряю продавцю і не перевіряю.

 1. Вимагаєте надати документи (сертифікат відповідності), які б підтверджували якість товарів (робіт, послуг)?

а) Завжди вимагаю;
б) іноді вимагаю;
в) не вимагаю.

 1. Берете у продавця (виконавця) та зберігаєте квитанцію, товарний чек або касовий чек?

а) Завжди беру;
б) іноді беру;
в) не беру.

 1. З’ясовуєте споживчі властивості товару у продавця або знайомитеся з інструкцією, з’ясовуєте дату виготовлення, термін придатності?

а) Так;
б) беру, але не приділяю цьому необхідної уваги;
в) ні.

 1. Вимагаєте надати вам повний і достовірний переклад інструкції, якщо купуєте імпортний товар?

а) Так;
б) ні.

Правовий диктант (взаємоперевірка в парах)

Вставити пропущене слово:

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відношення, які виникають між __ та __, виконавцями, __ при продажу__ товарів (виконання робіт, здійснення послуг), встановлює __споживачів на придбання __ (робіт, послуг) належної __ та безпечного для __ та __ споживачів, отримання __ про товари (роботи та послуги) та про їх __ (виконавців, продавців), просвіту, __ та __ захисту їх інтересів, а також з’ясовує механізм реалізації цих прав.

Слова: державна, споживачі, інформація, права, виробники, якість, продавці, життя, здоров’я, товари, суспільна.
* Якщо дозволяє час, можна запропонувати скласти «Пам’ятку споживачеві»
V. Домашнє завдання

 1. Опрацювати матеріал підручника, вивчити визначення.
 2. У ЗМІ підібрати матеріал про факти порушення прав споживачів та їх захист .

* скласти електронну презентацію на тему «Реклама: інформація або вмовляння?»

Завантажити: Тема: Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці. Як захистити права споживачів (9 клас. Правознавство) (Розмір: 16.9 KB, Завантажень: 960)
Back to top button