Архів за теґом: 8 клас. Українська мова

Підмет як головний член речення. Способи вираження підмета (8 клас. Українська мова)

8 клас. Українська мова - Шкільне життя

Автор: Бобокало Ірина Вікторівна Навчальний заклад: ОКЗО “Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів” Тема. Підмет як головний член речення. Способи вираження підмета Мета : поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні,про граматичну основу речення; ознайомити восьмикласників зі способами вираження підмета; формувати вміння знаходити в реченні підмет і ...

читати все »

Дидактичні ігри, спрямовані на збагачення активного словника школярів (7-8 клас. Українська мова)

7 клас. Українська мова

Автор: Олефіренко Тетяна Василівна Навчальний заклад: Новопразька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів Дидактичні ігри, спрямовані на збагачення активного словника школярів Перед учителем української мови стоїть першочергове завдання – формувати у своїх вихованцях уміння змістовно , стилістично та інтонаційно виразно висловлювати думки і почуття усно і письмово. Важливою умовою мовленнєвого розвитку школярів ...

читати все »

Тема: Прикладка як різновид означення. Написання через дефіс непоширених прикладок (8 клас. Українська мова)

Тема. Прикладка як різновид означення. Написання через дефіс непоширених прикладок. Прикладки, що бе­руться в лапки. Мета: дати поняття про прикладку, навчити учнів правильно вживати лапки і дефіс при прикладках; розвивати вміння знаходити прикладки в тексті та доцільно вживати їх у зв’язному мовленні, виховувати любов і повагу до жінки, матері. Обладнання: ...

читати все »

Тема: Другорядні члени речення (8 клас. Українська мова)

Тема. Другорядні члени речення. Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; розвивати логічне мислення; виховувати культу­ру мовлення та спілкування. Обладнання: підручник, картки, таблиця, дидактичний матеріал. Усі уроки української мови  на сайті «Шкільне життя» ХІД УРОКУ Актуалізація опорних знань учнів Перевірка домашнього завдання. Мотивація навчальної діяльності школярів Завдання-гіпотеза. — Доведіть ...

читати все »

Тема: Розвиток зв’язного мовлення (8 клас. Українська мова)

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усне повідомлення на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнен­ня матеріалу в науковому стилі. Мета: навчити учнів будувати висловлювання в науковому стилі на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнення вивченого матеріалу; вдосконалюва­ти вміння складати усні рецензії на відповідь одно­класника; розвивати вміння зіставляти й узагальню­вати мовний ...

читати все »

Тема: Тире між підметом і присудком (8 клас. Українська мова)

Тема. Тире між підметом і присудком. Мета: ознайомити восьмикласників з правилами вживання тире між підметом і присудком; формувати вміння знаходити вивчену пунктограму; розвивати вміння будувати речення з пропущеним дієсловом-зв’язкою, урізноманітнювати усне та писемне мовлення, вихо­вувати людяність, гуманізм, повагу до оточуючих. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки. Усі уроки української мови  на ...

читати все »

Тема: Узгодження присудка з підметом (8 клас. Українська мова)

Мета: пояснити учням як узгоджувати головні члени речення, удосконалювати вміння будувати прості речення, правильно пунктуаційно їх оформлювати; розвивати вміння логічно мислити, робити узагальнення; вихо­вувати мовленнєву культуру. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, таблиця.

читати все »