Архів за теґом: 8 клас. Українська мова

Тема: Другорядні члени речення (8 клас. Українська мова)

Тема. Другорядні члени речення. Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; розвивати логічне мислення; виховувати культу­ру мовлення та спілкування. Обладнання: підручник, картки, таблиця, дидактичний матеріал. Усі уроки української мови  на сайті «Шкільне життя» ХІД УРОКУ Актуалізація опорних знань учнів Перевірка домашнього завдання. Мотивація навчальної діяльності школярів Завдання-гіпотеза. — Доведіть ...

читати все »

Тема: Розвиток зв’язного мовлення (8 клас. Українська мова)

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усне повідомлення на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнен­ня матеріалу в науковому стилі. Мета: навчити учнів будувати висловлювання в науковому стилі на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнення вивченого матеріалу; вдосконалюва­ти вміння складати усні рецензії на відповідь одно­класника; розвивати вміння зіставляти й узагальню­вати мовний ...

читати все »

Тема: Тире між підметом і присудком (8 клас. Українська мова)

Тема. Тире між підметом і присудком. Мета: ознайомити восьмикласників з правилами вживання тире між підметом і присудком; формувати вміння знаходити вивчену пунктограму; розвивати вміння будувати речення з пропущеним дієсловом-зв’язкою, урізноманітнювати усне та писемне мовлення, вихо­вувати людяність, гуманізм, повагу до оточуючих. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки. Усі уроки української мови  на ...

читати все »

Тема: Узгодження присудка з підметом (8 клас. Українська мова)

Мета: пояснити учням як узгоджувати головні члени речення, удосконалювати вміння будувати прості речення, правильно пунктуаційно їх оформлювати; розвивати вміння логічно мислити, робити узагальнення; вихо­вувати мовленнєву культуру. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, таблиця.

читати все »

Тема: Простий і складений дієслівний присудок (8 клас. Українська мова)

Мета: поглибити знання восьмикласників про види присудків, ознайомити зі способами вираження простих і складених дієслівних та складених іменних присуд­ків, розвивати вміння знаходити їх у реченні; вихо­вувати любов до Батьківщини, рідного краю. Обладнання: підручник, схема, дидактичний матеріал.

читати все »

Тема: Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета (8 клас. Українська мова)

Мета: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайоми­ти зі способами вираження підмета, формувати вмін­ня знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, в яких би підмет виражався різними спосо­бами; виховувати в учнів мовне чуття, естетичний смак до краси слова. Обладнання: підручник, таблиця, схема, дидактичний ...

читати все »

Тема: Контрольний диктант (8 клас. Українська мова)

Мета: з’ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності; удосконалювати вміння застосовувати тео­ретичні знання на практиці, розвивати орфографіч­ну пильність, слухову пам’ять. Обладнання: текст диктанту.

читати все »