Архів за теґом: 6 клас. Музичне мистецтво

Грають віртуози. Камерно-інструментальна скринька (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Автор: Бігар Мирослава Михайлівна Навчальний заклад: Стройненська загальноосвітня школа I-II ступенів Свалявського району Закарпатської області Тема. Грають віртуози. Камерно-інструментальна скринька Мета: Ознайомити з особливостями розмаїття та типологією камерно-інструментальних жанрів, ознайомити з поняттям «віртуоз» та «імпровізація в музиці», ознайомити з видатними іменами скрипкових майстрів. Розвивати вміння учнів уважно слухати камерно-інструментальну музику та знаходити ...

читати все »

Я і музика (узагальнення) (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Я і музика (узагальнення). Мета. Перевірити навчальні досягнення учнів за темою «Я і музика» (тематичне оцінювання). Узагальни­ти матеріал тем І та II семестрів. Розвивати аналі­тичні, творчі, виконавські навички учнів. Вихо­вувати ціннісне ставлення до музики, інтерес до творчості композиторів, народної пісні. Музичний матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал на ...

читати все »

Романсу неповторні почуття (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Романсу неповторні почуття. Мета. Розкрити особливості вокальної музики щодо вті­лення духовного світу людини. Поглибити зна­ння учнів про творчість М. Глінки. Закріпити значення понять «романс», «лірика». Розвивати вміння інтерпретувати вокальні твори, формува­ти вокально-хорові навички. Виховувати, інтерес до вокальної музики М. Глінки, а також емоційну чутливість та любов до краси. Музичний ...

читати все »

Духовна музика (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Духовна музика. Мета. Визначити зміст, особливості музичної мови української духовної музики. Розвивати образно-асоціативне мислення, вокально-хорові навички учнів. Виховувати інтерес до духовної музики, ес­тетичні почуття. Музичний матеріал: Д. Бортнянський. Хоровий концерт № 24 (слу­хання); В. Соловйов-Сєдой «Балада про солдата» (виконання); І. Білик «Хай живе надія» (розучу­вання). Тип уроку: урок поглиблення ...

читати все »

Музики, контрастні почуття (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Музики, контрастні почуття. Мета. Поглибити уявлення учнів про багатогранність втілення у музиці різноманітних почуттів. Визна­чити значення творчості В: А. Моцарта у світо­вому музичному мистецтві. Збагатити емоційно-естетичний досвід учнів. Розвивати образне мислення, музичні здібності. Виховувати цінніс­не ставлення до музики, почуття патріотизму, якості творчої особистості. Музичний матеріал: В. А. Моцарт «Маленька ...

читати все »

Мотиви і ритми епохи (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Мотиви і ритми епохи. Мета. Визначити особливості відтворення енергії, рит­му життя в музиці композитора Г. Свиридова, вті­лених у ній образів минулого, сьогодення та май­буття. Формувати образно-асоціативне мислення, особистісне ставлення до музики, вміння її оціню­вати. Розвивати художньо-творчі та загальні зді­бності учнів. Виховувати почуття патріотизму, відповідальності за справу, а також шанобливе ...

читати все »

Французькі барви концерту (6 клас. Музичне мистецтво)

6 клас. Музичне мистецтво-Шкільне життя

Тема. Французькі барви концерту. Мета. Визначити особливості творчості К. Сен-Санса, його ролі в розвитку концерту як музичного жанру. Розвивати вокально-хорові, виконавські нави­чки учнів, уміння інтерпретувати інструментальну музику. Виховувати почуття патріотизму, віру в життя, батьківську любов, уміння мріяти, а та­кож музично-естетичний смак. Музичний матеріал: К. Сен-Санс. Другий концерт для фортепіано з ...

читати все »