Архів за теґом: 6 клас. Історія України. Всесвітня історія

Тема: Узагальнення знань з теми «Пізня Римська імперія. Давні слов’яни ті їхні сусіди». (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

Мета: систематизувати, узагальнити та закріпити знання учнів з даної теми, визначити якість засвоєння знань, перевірити вміння систематизувати матеріал, складати розповідь, висловлювати власну думку, застосовувати набуті знання; виділити й актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; виховувати зацікавленість історією. Тип уроку: урок контролю та перевірки знань. Обладнання: картки з тестовим ...

читати все »

Тема: Сусіди давніх слов´ян (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

Мета: дати уявлення про римський період Північного Причорномор’я, Боспорського царства, пізніх скіфів, сарматів, готів та гунів; розкрити причини активних міграційних рухів на території Північного Причорномор’я. Обладнання: Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу ( К., 2006), атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас», наочність малюнки . Поняття: Боспорське царство, «сармати», «готи», ...

читати все »

Тема: Слов´яни напередодні Великого переселення народів (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

Мета: ознайомити учнів з проблемою походження слов’ян, процесом формування етнічної спільноти, суспільним устроєм, видами господарства; сформувати основні поняття: етнічна спільнота, етногенез; розвивати вміння аналізувати факти і події, працювати з джерелами інформації, зіставляти її, робити висновки, працювати з історичною картою; виховувати свідомого громадянина Європи. Обладнання: Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього ...

читати все »

Тема: Падіння Західної Римської імперії (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

Мета: виробляти в учнів уявлення про Велике переселення народів, розкрити причини загибелі Західної римської імперії; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити, висловлювати власну точку зору; виховувати повагу до культури інших народів. Обладнання: Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу ( К., 2006), атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас», наочність малюнки ...

читати все »

Тема: Пізня Римська імперія IV—V ст. н. е. (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

Мета: познайомити учнів з особливостями політичного та економічного життя Римської імперії в IV–V ст. н. е.; розкрити суть реформ імператорів Діоклетіана та Константина; встановити причинно-наслідкові зв’язки; висловлювати власну думку; розвивати вміння критично мислити. Обладнання: Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу ( К., 2006), атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас», ...

читати все »

Тема: Римська імперія в ІІІ ст. н.е. (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

Мета: сформувати уявлення про життя Римської імперії в ІІІ ст. н. е.; розкрити причини кризових явищ у Римській імперії та вторгнення варварів; розповісти про особливості періоду правління «сенатських» та «солдатських» імператорів; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та навички критичного мислення. Обладнання: Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу ( К., ...

читати все »

Тема: Виникнення християнства. (6 клас. Історія України. Всесвітня історія)

Мета: познайомити учнів з історією та причинами появи християнства; розглянути діяльність перших християнських громад; розвивати вміння порівнювати, критично мислити, складати розгорнутий план та опорний конспект, висловлювати власну думку; виховувати почуття поваги до людей різних віросповідань, толерантне ставлення до думок інших. Обладнання: Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), ...

читати все »