Архів за теґом: 5 клас. Українська мова

Аналіз контрольної роботи (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.  Аналіз контрольної роботи. Мета: □       навчальна: повторити й закріпити знання учнів з тем, що вивчалися протягом року, удосконалювати вміння школярів виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати самостійно; □       розвивальна: розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; □       виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість ...

читати все »

Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання) (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема. Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання). Мета: □     навчальна: перевірити знання учнів із виучуваних тем, уміння школя­рів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; □     розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; □     виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість у навчанні. Внутрішньопредметні зв’язки: культура мовлення ...

читати все »

Фонетичний розбір слова (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.   Фонетичний розбір слова. Мета: □     навчальна: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки, робити фонетичний аналіз, передавати слова звукописом, використовуючи здобуті знання на практиці; □     розвивальна: розвивати фонематичний слух, увагу, слухову та зорову пам’ять, усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас; удосконалювати ...

читати все »

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія. Мета: □     навчальна: повторити, поглибити засвоєні в 5 класі знання учнів із роз­ділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія», удосконалювати орфоепічні та орфографічні уміння й навички п’ятикласників, уміння розрізняти звуки, передавати слова звукописом; використовуючи здо­буті знання на практиці; □     розвивальна: розвивати усне і ...

читати все »

Спільнокореневі слова й форми слова (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.   Спільнокореневі слова й форми слова. Мета: □     навчальна: повторити й поглибити знання учнів про корінь і спільнокореневі слова, сприяти зміцненню навичок їх добору і виділення; формувати загально пізнавальні вміння знаходити корінь слова і до­бирати споріднені слова; □     розвивальна: розвивати творчі вміння використання спільнокореневих слів під час створення монологічних та ...

читати все »

Будова слова й орфографія. Значущі частини слова (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема.  Будова слова й орфографія. Значущі частини слова. Мета: □       навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєнні в 5 класі знання учнів із розділу «Будова слова й орфографія»; удосконалювати вміння і навички п’ятикласників щодо практичного використання знань з розділу «Будова слова й орфографія»; закріпи­ти відомості про значущі частини слова, удосконалити ...

читати все »

Тренувальні вправи з орфографії (5 клас. Українська мова)

5 клас. Українська мова - Шкільне життя

Тема. Тренувальні вправи з орфографії. Мета: □       навчальна: повторити та узагальнити знання з орфографії, удоско­налювати навички виділяти орфограми в словах; удосконалювати правописні навички школярів, формувати ключові компетентності: комунікативну, особистісну, творчу, пізнавальну; □       розвивальна: розвивати спостережливість, увагу, творче і логічне мислення, пізнавальний інтерес до вивчення рідної мови, уміння уза­гальнювати й систематизувати ...

читати все »