Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування (9 клас. Основи здоров’я)

Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Формування міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про рівні спілкування, навички ефективного спілкування, міжособистісні стосунки з дорослими й однолітками.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо рівнів спілкування, ефективного спілкування, міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками Обговорення ситуації, запропонованої на с. 114 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку Робота з інформацією на с. 114- 117 підручника (текстом та схемою)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування між учнями Обговорення запитань на с. 114- 117 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати Виконання завдань до малюнків на с. 114-117 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати Виконання практичного завдання «Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками» на с. 118-119 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, дотримуватися прав людини Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичного завдання, формулювання висновків
Узагальнення знань щодо рівнів спілкування, ефективного спілкування, міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 118 підручника
Формування вміння формулювати висновки Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 117 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 114 підручника.

Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про рівні спілкування, навички ефективного спілкування, міжособистісні стосунки. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 114-117 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про рівні спілкування, навички ефективного спілкування, міжособистісні стосунки.

Робота зі схемою

Схема на с. 116 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо навичок ефективного спілкування.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 117 дає можливість організувати діалог щодо ефективного спілкування.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 114-117.

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 118:

— Чому спілкування є найважливішою умовою взаємодії людей у процесі спільної діяльності?

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками» на с. 118-119 підручника.

  • Формування соціальної та громадянської компетентності

Обговорюючи тему уроку, слід звернути увагу на те, що навички ефективного спілкування є необхідними в житті, є свідченням соціального здоров’я.

Додатковий матеріал для формування в учнів соціальної та громадянської компетентності подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 117 підручника).

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо рівнів спілкування, ефективного спілкування, міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками. Формування прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками.

Діяльнісний компонент

Учні вміють ефективно спілкуватися, розбудовувати міжособистісні стосунки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 22, виконати завдання 1 -3 в робочому зошиті на с. 44-45.

Завантажити: Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 22.1 KB, Завантажень: 518)
Back to top button