Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків (9 клас. Основи здоров’я)

Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні та негативні наслідки ранніх статевих стосунків.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо стану репродуктивного здоров’я молоді в Україні та негативних наслідків ранніх статевих стосунків Обговорення ситуації, запропонованої на с. 123 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів Робота з інформацією на с. 123-126 підручника (текстом та схемою)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку Обговорення запитань на с. 124-126 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати Виконання завдань до малюнків на с. 124,126 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків (с. 123-126 підручника)
Узагальнення знань щодо стану репродуктивного здоров’я молоді в Україні та негативних наслідків ранніх статевих стосунків Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 127 підручника
Формування вміння формулювати висновки Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 126 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 123 підручника.

Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні та негативні наслідки ранніх статевих стосунків. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 123-126 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні і негативні наслідки ранніх статевих стосунків.

Робота зі схемою

Схема на с. 124 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо чинників ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 126 дає можливість організувати діалог щодо щасливого материнства.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 124 підручника.

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 127:

— Як ранні статеві стосунки пов’язані з великим ризиком для здоров’я майбутнього покоління?

Під час дискусії слід відстежувати правильне застосовування наукових понять учнями.

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

  • Формування соціальноїта громадянської компетентності

Обговорюючи тему уроку, слід звернути увагу на те, що відмова від ранніх статевих стосунків є запорукою збереження власного репродуктивного здоров’я і здоров’я нащадків.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 126 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев’ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо стану репродуктивного здоров’я молоді в Україні і негативних наслідків ранніх статевих стосунків.

Знаннєвий компонент

Учні називають чинники ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні.

Діяльнісний компонент

Учні вміють ефективно спілкуватися, розбудовувати міжособистісні стосунки.

Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють роль родини в житті людини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 24, виконати завдання 1 -3 в робочому зошиті на с. 47-48.

Завантажити: Стан репродуктивного здоров'я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 21.8 KB, Завантажень: 304)