Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Склад, властивості, застосування оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин (10 клас. Хімія)

Тема уроку: Склад, властивості, застосування оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин

Мета уроку:

навчальна: узагальнити і систематизувати знання про властивості найважливіших оксигеновмісних органічних речовин  на основі складу їх молекул та застосування – на основі властивостей, продовжувати формувати вміння  складати рівняння хімічних реакцій та розв’язувати задачі на прикладі органічних речовин;

розвиваюча: розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховна: виховувати цілеспрямованість, самостійність, наполегливість

Очікувані результати навчання

Знаннєвий компонент

учень розуміє належність речовин за їхнім складом до оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук

Діяльнісний компонент

учень складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот;

рівняння реакцій: що описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з точки зору електролітичної дисоціації).

Ціннісний компонент

учень обґрунтовує застосування метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок;

Форми роботи: фронтальна робота, робота в групах, робота в парах, самостійна робота учнів.

Методи навчання: словесні (бесіда, пояснення), наочні (демонстрація), практичні (виконання вправ).

Обладнання: моделі молекул вуглеводнів, набір для складання кулестержневих моделей молекул, зразки оксигеновмісних органічних речовин, картки з завданнями.

Завантажити: Склад, властивості, застосування оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин (10 клас. Хімія) (Розмір: 26.4 KB, Завантажень: 152)
Back to top button