Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин) (10 клас. Хімія)

Тема уроку: Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин)

Мета уроку:

навчальна: повторити склад, будову, особливості вуглеводнів, розглянутих під час вивчення хімії 9 класу; ознайомити учнів з принципами їх класифікації

розвиваюча: розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки

виховна: виховувати цілеспрямованість, самостійність

Очікувані результати навчання

Знаннєвий компонент

називає десять членів гомологічного ряду алканів

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів

Діяльнісний компонент

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів, етену, етину; рівняння реакцій: горіння (повного окиснення) вуглеводнів; заміщення для метану (хлорування); приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування метану, етану, етену, етину; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

Тип уроку: урок повторення і систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна робота, самостійна робота учнів.

Методи навчання: словесні (бесіда, пояснення), наочні (демонстрація), практичні (виконання вправ).

Обладнання: моделі молекул вуглеводнів, набір для складання кулестержневих моделей молекул.

Завантажити: Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин) (10 клас. Хімія) (Розмір: 28.0 KB, Завантажень: 798)
Back to top button