Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин) (10 клас. Хімія)

Тема. Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

Мета:

Узагальнити й систематизувати знання учнів про склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів на прикладі метану, етану, етену, етину;

  • розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати класи вуглеводнів, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: підручник, картки-схеми.

Базові поняття та терміни: вуглеводні, алкани, алкени, насичені та ненасичені вуглеводні, загальна формула.

Тип уроку: комбінований.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, берати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.

Здоров’я і безпека.

Повторити правила  техніки безпеки та правила поводження в хімічному кабінеті;                                     Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину,  їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин) (10 клас. Хімія) (Розмір: 210.5 KB, Завантажень: 97)
Back to top button