Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних сполук (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) (10 клас. Хімія)

Тема. Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних сполук (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота)

Мета:

  • Узагальнити й систематизувати знання учнів про склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних сполук;
  • розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати представників оксигеновмісних сполук, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: підручник, картки-завдання, схеми.

Базові поняття та терміни: оксигеновмісні сполуки,метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота, загальні формули.

Тип уроку: комбінований.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи.У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.                                                                                                                          

Здоров’я і безпека.

Повторити правила  техніки безпеки та правила поводження в хімічному кабінеті; 

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування оксигеновміснтх сполук,метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання оксигеновміснтх сполук, їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних сполук (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) (10 клас. Хімія) (Розмір: 57.2 KB, Завантажень: 308)
Back to top button