Конспекти уроків зарубіжної літератури 7 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Шляхами менестрелей (Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади «Король Лір і його дочки») (7 клас. Зарубіжна література)

Тема. Шляхами менестрелей (Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади «Король Лір і його дочки»)

Мета. Дати визначення поняття «балада», як жанру фольклору та літератури; поглибити уявлення про характерні ознаки балади; розкрити подібність і відмінності балади від билини; поглибити уявлення учнів про художній образ, вічний образ; розвивати вміння та навички емоційної оцінки подій і героїв твору; розвивати навички виразного читання, коментованого читання, зв’язного мовлення; виховувати любов до художнього слова, мораль.

Обладнання: відеокліп на музику В. Івасюка «Балада про мальви»; аудіозапис пісні менестрелей (гурт «Веселі хлоп’ята»); квіти мальви; мультимедійна презентація «Балада у творчості різних народів».

Підготовка учнів до уроку: для «менестрелів» готуються відповідні
костюми, виступи, пісня.

ХІД УРОКУ
У старих баладах чуємо биття схвильованого людського серця і розповідь
про події, перетворені народною фантазією.
Іван Франко

І. Актуалізація опорних знань і вмінь.
Вступне слово вчителя.
— На півдні Франції, у місцевості Прованс, виникли танцювальні пісні про кохання, які називали баладами. Вони дуже швидко стали популярними у виконанні мандрівних співців (менестрелів) серед різних верств населення. Французькі народні балади мали усталену форму (постійні три строфи, приспів, повтори, звернення до певної особи, римування, зв’язок із танцем, рухами), але поступово вони ставали більш вільними за своєю будовою, поширюючись у європейських країнах. Згодом у фольклорних баладах, що втратили танцювальну основу, уже йшлося не тільки про кохання, а й про подвиги героїв, історичні події та всілякі неймовірні ситуації, що робило сюжет напруженим і захоплюючим. Фольклор є потужним джерелом художньої літератури, що засвідчує жанр балади. Його використовували письменники різних часів і народів: у Франції — Франсуа Війон; в Англії — Роберт Бернс, Джон Кітс, Семюель Колрідж, Джордж Байрон, Роберт Льюїс Стівенсон, Редьярд Джозеф Кіплінг; у Росії — Василь Жуковський, Олександр Пушкін, Михайло Лермонтов; у Німеччині — Йоганн Вольфганг Ґете, Фрідріх Шиллер, Генріх Гейне; у Польщі — Адам Міцкевич; в Україні — Петро Гулак-Артемовський, Леонід Боровиковський, Тарас Шевченко, Борис Грінченко та багато інших. За тематикою літературні балади бувають фантастичними, історичними (або історико-героїчними), соціально-побутовими тощо. Жанр балади актуальний і сьогодні. Його використовують сучасні письменники, наприклад Дмитро Павличко, Іван Драч, Ліна Костенко та ін.

ІІ. Підготовка до сприйняття навчальної теми.
Рольова гра «Менестрелі»
1.
Два учні-«менестрелі» (під музику гурту «Веселі хлоп’ята»)
виконують пісню й читають уривки з балад.
1 учень
Менестрель завжди в дорозі.
Менестрель завжди в путі.
Трубадура кормлять ноги
А іще — талант… і …ви.
2 учень
Менестрелі, трубадури.
Сьогодні — тут, а завтра — там.
Лютня грає, сміх лунає —
Світ балад дарує вам.
2. «Менестрелі» читають уривки з балад «Король Лір і його дочки»; «Рукавичка» Ф. Шиллера; «Світязь» А. Міцкевича; «Вересовий трунок» Р. Стівенсона.
3. Вікторина від «менестрелів».
1. Назвіть жанри фольклору.
2. Як називали виконавця билин?
3. Який музичний інструмент супроводжував виконання билини?
4. Який музичний інструмент завжди зі мною — менестрелем?
5. Яку будову має французька балада?
6. Які літературні балади ви знаєте?
7. На які тематичні цикли поділяють балади?
8. Як ще називали мандрівних музикантів у різних країнах у добу Середньовіччя?

ІІІ. Оголошення теми, епіграфа уроку.
1.
Читання й обговорення епіграфа уроку.
2. Прослуховування сучасної балади В. Івасюка на вірш Б. Гури «Балада про мальви».
— Прокоментуйте слова І. Франка (епіграф). Чи можна їх застосувати щодо сучасної балади?
— Виявіть актуальність сучасних балад українських авторів.

IV. Формування нових знань і способів дії.
Cловникова робота
Балада (від фр. ballade, прованськ. ballar — танцювати) — жанр
фольклору та літератури, у якому органічно поєдналися розповідь
(епос) і людські почуття (лірика). Тому баладу називають ліро-епічним жанром (або ліро-епос).
Характерні ознаки балади:

 • невеликий обсяг;
 • напружений драматичний сюжет;
 • невелика кількість подій і персонажів;
 • поєднання епосу (зображення зовнішніх подій) і лірики (зображення почуттів героїв, емоційне ставлення автора до подій);
 • тісний зв’язок із фольклором (мотиви, образи, художні засоби,
  мова);
 • можливе використання фантастики;
 • велика роль описів, пейзажів.
 1. Робота з таблицею.
Народна балада Літературна балада
Колективний автор (народ) Індивідуальне авторство (письменник)
Традиційна будова Вільна будова
Провідні теми — нещасливе кохання, помста, героїчні діяння, фантастичні події та ін. Широке коло тем і проблем — кохання,
історичні події, боротьба за незалежність,
питання людського буття тощо
Зв’язок з піснею, танцем Поширення в словесній формі
Існування в різних варіантах Існування в одному авторському варіанті
Народні мотиви (зрада, розставання й повернення, передчуття, лиховісні сили, упізнавання, боротьба зі смертю, перетворення та ін.) і образи (у тому числі
фантастичні)
Творче використання автором традицій
фольклору (фантастика, традиційні образи, символи, гіперболи, постійні епітети, метафори, порівняння та ін.)
Віршована та невіршована (прозова) форми Віршована форма, балада інтегрується з іншими літературними жанрами (вірш, поема)
 1. Робота з підручником. Читання статті «Балада як жанр фольклору та літератури» (с. 23–24).
  V. Застосування знань, умінь, навичок.
  Підсумкова бесіда.
  — Дайте визначення жанру балади.
  — Назвіть провідні ознаки балади.
  — Виявіть подібність і відмінності билини та балади?
  — Доведіть зв’язок жанру балади з традиціями фольклору.
  — Визначте подібність і відмінності народної та літературної балади.
  — Які сюжети були характерними для балади?
  — Розкрийте особливості будови балади.
  VI. Домашнє завдання.
  1. Прочитати фольклорну баладу «Король Лір і його дочки».
  2. Визначити ознаки фольклорної балади у творі.
Завантажити: Шляхами менестрелей (Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади «Король Лір і його дочки») (7 клас. Зарубіжна література) (Розмір: 15.2 KB, Завантажень: 76)
Back to top button