ГоловнеОсвіта і право

Щодо збереження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання при додатковому педагогічному навантаженні

Порядок атестації педагогічних працівників регламентовано Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930 (далі – Типове положення).

Відповідно до пункту 3.27 Типового положення за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації. Зазначена норма може застосовуватися також при додатковому навчальному навантаженні педагогічного працівника за наявності у нього освіти, яка дає право працювати на цій посаді, або за умови проходження курсів підвищення кваліфікації.

Пунктом 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 (далі – Інструкція), встановлено, що підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. У випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

Читайте також: Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2021/2022 навчального року

Back to top button