Освіта і право

Щодо виплати грошової винагороди педагогічним працівникам закладу частинами протягом року

Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.

Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

Відповідно до зазначеного Порядку щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням з профспілковим комітетом і може включати в себе додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 цього Порядку, з урахуванням специфіки навчального закладу чи методичної установи.

У Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам не зазначено, що така винагорода може виплачуватись частинами протягом року. Натомість, у положенні можуть бути визначені додаткові критерії оцінки діяльності педагогічного працівника, конкретний розмір винагороди, строки її виплати, а також можливість її виплачувати частинами протягом року.

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2019 р. № 1/11-2850