Конспекти уроків хімії 11 класУсі уроки хіміїФайли

Розв’язування розрахункових задач: виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною (11 клас. Хімія)

Тема. Розв’язування  розрахункових задач: виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

Мета:

  • Формувати вміння і навички розв’язування задач на виведення формули вуглеводнів за загальною формулою гомологічного ряду, густиною та відносною густиною;
  • розвивати навички розв’язання розрахункових задач
  • розвивати пам’ять;
  • виховувати творчий підхід до навчання, колективізм, інтерес до хімії .

Обладнання та реактиви: підручник, картки-завдання.

Базові поняття та терміни: густина, відносна густина, молярна маса, алгоритм, найпростіша формула, вуглеводень.

Тип уроку: застосування набутих знань на практиці.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.                                                                                                                          

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Розв’язування розрахункових задач: виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною (11 клас. Хімія) (Розмір: 60.0 KB, Завантажень: 870)