Конспекти уроків хімії 10 класУсі уроки хіміїФайли

Розв’язування розрахункових задач (10 клас. Хімія)

Тема.  Розвязування  розрахункових задач

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Мета:

  • формувати в учнів уміння розвязувати розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів
  • знання основних класів органічних сполук
  • розвивати вміння й навички учнів самостійно розв’язувати розрахункові задачі, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
  • виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: таблиці: «класифікація органічних сполук», «Будова атома Карбону», опорні картки, картки – завдання.

Базові поняття та терміни: масова частка, істинна формула, відносна молекулярна маса, найпростіша формула.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення ізомерів у природі і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

Завантажити: Розв’язування розрахункових задач (10 клас. Хімія) (Розмір: 61.5 KB, Завантажень: 867)
Back to top button