Виховні години 1- 4 класКласному керівникуФайли

Правила поведінки під час уроків і на перервах. Поведінка в їдальні, в бібліотеці (1-4 класи. Виховна година)

Правила поведінки під час уроків і на перервах. Поведінка в їдальні, в бібліотеці (1-4 класи. Виховна година)

Мета: уточнити розуміння учнями поняття культура поведінки; вчити шанобливого ставлення до працівників школи; виявляти турботливе ставлення до оточуючих; розвивати навички культурної поведінки; виховувати звичку приходити на заняття своєчасно; першими вітатися зi старшими, з ровесниками.

Обладнання: картини із зображенням різноманітних ситуацій.

Хiд уроку

І. Органiзацiйний момент

Учитель:

У класi стало тихенько,

Усi сидять рiвненько,

Вчитель до вас усмiхається,

Наш урок розпочинається.

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi

Вступне слово вчителя.

– Ми з вами добре знаємо, що суспiльство може досягти розвитку тiльки тодi, коли буде складатися з розвинутих особистостей, які умiють гарно вчитися, використовувати свої знання на практиці, гарно поводитесь в колективi, громадських мiсцях, умiютъ дружити і цінувати один одного. Отже, сьогоднi ми з вами почнемо розмову про нашу поведiнку пiд час урокiв, розглянемо, як вона впливає на наші успiхи у навчаннi, навчимося поводити себе в колективi, ознайомимося iз правилами культурної поведiнки.

III. Актуалiзацiя опорних знань

 1. Бесiда з учнями.

– Що таке школа?

– Чого навчають в школi?

– Для чого людинi необхiдно вчитися?

 1. Розповiдь учителя.

– Школа – це не тiльки примiщення, до якого кожного ранку  приходять учнi, це ще й велика країна Знань, країна дитинства і юності. Школа завжди турбується про своїх мешканцiв, розкриває секрети рiзних наук, збагачує мiцними знаннями, необхiдними в житті кожної людини. Недарма український народ склав багато прислiв’їв про знання та навчання.

 1. Робота iз прислiв’ями.

* Знання – людині, що крила – пташинi.

* Мудрим нiхто не родився, а навчився.

* Вчення – свiт, а невчення — тьма.

* Наука в лiс не веде, а з лiсу виводить.

–  Як вй розумiсте цi прислiв’я?

Отже, знання – це життєва необхiднiсть для кожної людини. Тiльки освiчена людина, яка вмiє використовувати свої знання, може досягти певного успiху в життi.

IV. Первинне сприйняття й усвiдомлення навчального матерiалу

 1. Повiдомлення вчителя.

– Послухайте уривок iз оповiдання про школу ХV – XVI ст. і скажiть, що вам у нiй сподобалося, а що – нi.

У школi всi учнi були рiвнi: i багатi, і бiднi. Вони були зобов’язанi утримувати лад i чистоту в школi. Щоб заохотити учнiв до науки, давня школа придумала чергу мiсць у класi, вiд перших i останнiх лав: кращий учень просувався все ближче i ближче, доходив до першої лави, де сидiли найкращi учнi – сенатори. Учень, що визначався найбiльше з усiх, називався iмператором i мав право сидiти на окремому мiсцi поряд із вчителем. Нетямущим учням деколи одягали на голову шапку з ослячими вухами й садовили на останнiй, «ослячiй лавцi». За будь-якi шкiльнi провини карали рiзками. Учнем, який карав, був один iз старших i сильнiших.

–  Яких би правил поведiнки ви б не хотiли дотримуватися тепер?

–  Якi правила, на вашу думку, необхiдно залишити у сучаснiй школi?

 1. Творча робота в групах.

– Групою iз 4—6 чоловiк обговорiть i складiть правила для школярiв сьогоднiшнiх та з далекого майбутнього.

 1. Заслуховування й обговорення правил, запропонованих творчими групами.

– Для чого необхiдно суворо дотримуватись правил шкiльного життя?

– Наведіть приклади того, як порушення шкiльних правил призводило до сумних наслiдкiв.

– 3робiть висновок про те, для чого ми складали певнi правила поведінки.

– Учнi нашого класу спiлкуються не тiльки на уроках, а й на перервах. Дехто з вас не завжди чемно ставиться до своїх однолiткiв. А чому? Кожному хочеться мати вiрних, надiйних, добрих друзiв. А чи ви є такими? Перерва – час для вашого вiдпочинку. Намагайтеся провести його весело і корисно для себе. Насамперед, приготуйтеся до наступного уроку, а потім відпочивайте, грайтесь зі своїми товаришами.

Весела гра «З добрим другом і дорога коротша»

Один із учнів виходить до дошки й описує свого друга, не називаючи його імені. Учні повинні вгадати ім’я того,  про кого розповідав.

Примітка. Необхідно попередити дітей про те, що їхня розповідь повинна мати тільки позитивну спрямованість.

 1. Розбирання ситуації.

– Послухайте iсторiю про одного хлопчика й оцiнiть його вчинок.  Продзвенiв дзвоник на перерву, і Юрко кулею вискочив iз класу. Він хотiв купити пирiжок в їдальнi і поспiшав туди потрапити, поки не набiгла велика черга. Вiн нiсся коридором, розштовхуючи дiтей, що розбiгалися вiд нього. Аж тут в їдальнi з’явилась Марiя Петрiвна. Юрко на хвилину зупинився, а потiм стрiмголов кинувся в чергу i став знову розштовхувати дiтей. Зачепивши дiвчинку лiктем, вiн навiть не озирнувся.

– Що ви можете сказати про хлопчика?

– Що робив Юрко неправильно?

– Як необхiдно себе поводити в їдальнi?

 1. Робота з малюнками.

Розбирання ситуацiй, зображених на малюнках. Озвучування малюнкiв. Складання дiалогiв. Складання правил поведiнки в їдальнi.

 1. Дидактична гра «Ввiчливi слова».

–  Доповнiть вiрш потрiбними словами ввiчливостi.

Якщо бажаєш висловити подяку, промовити необхiдно… «Дуже дякую».

Коли мене сварять, я намагаюсь завжди казати чемно… «Вибачте».

– Усi знання людства занотованi у книгах. Книги – наше духовне багатство. Вони зберiгаються у бiблiотеках. Якщо ви хочете дiзнатися щось новеньке для себе – завiтайте до бiблiотеки. Насамперед, запам’ятайте правила поведiнки в бiблiотеці.

 • Зберiгайте тишу, перебуваючи у примiщеннi бiблiотеки.
 • Не заважайте своїм товарищам зайвими питаннями.
 • Книги берiть акуратно, не згинайте сторiнок.
 • Будьте ввiчливими.

– Послухайте уважно невеличку розмову двох хлопчиків.

Пiдiйшов Толясик до Андрiйка в читальному залi й каже голосно:

– Ходiмо звiдси, тут нiчого робити. Тiльки книжки і все. Не цiкаво.

Андрiйко йому нiчого не сказав. Лише приклав пальчик до вуст: мовляв, тихо…

– А як ви думаете, чому?

– А ви знаєте, що роблять у бiблiотецi?

– Так. У бiблiотецi читають книжки, журнали, газети.

Народне прислiв’я стверджує: «Точнiсть – ввiчливiсть королiв». Це, безумовно, не означає, що лише королi можуть бути чемними. Цього правила має дотримуватися кожен, хто вiдвiдує бiблiотеки.

– Як ти вчиниш, коли:

 • взяв у бiблiотецi книжку, а менша сестричка вирвала з неї сторiнку;
 • пообiцяв бiблiотекаревi принести книгу у певний день, а ще не встиг дочитати;
 • взяв дивиться журнал і побачив, що там вирвано кiлька сторінок;
 • загубив бiблiотечну книгу?
 1. Рольовi iгри «Ми в їдальнi», «Ми у бібліотеці».
 2. Закрiплення та узагальнення знань
 3. Бесiда з учнями.

– Що нового ви дiзналися для себе на сьогоднiшньому уроцi?

– Якою ви б хотiли бачити школу майбутнього?

– Якими будуть обов’язки учнiв у вашiй школi майбутнього

 1. Рольова гра «Будуємо школу майбутнього».

Діти розподіляються на групи, кожна з яких обирає професії: архітектори, фахiвцi з озеленення, оформлення шкiльної територiї, класних кімнат, вчителі, учні. Кожна група готує свiй проект.

VІ. Пiдсумок уроку

–  Про що ви дiзналися на уроцi, чому навчилися?

– Що вам найбiльше сподобалося на сьогоднiшньому уроцi?

Завантажити: Правила поведінки під час уроків і на перервах. Поведінка в їдальні, в бібліотеці (1-4 класи. Виховна година) (Розмір: 26.1 KB, Завантажень: 585)
Back to top button