Початкові класи

Понад 16 % випускників початкової школи 2018 р. мають високий рівень сформованості читацької компетентності

Питанням читацької компетентності присвячено третю частину звіту моніторингового дослідження початкової школи. 

У цій частині Ви дізнаєтеся відповіді на значну кількість запитань, як-от:

  • Що таке читацька компетентність, і як її вимірювати?
  • У кого читацька компетентність сформована краще: у хлопців чи у дівчат?
  • На якому рівні читацька компетентність сформована в українських четвертокласників?
  • Які чинники впливають на читацьку компетентність учнів і як саме?

Відповідаючи на друге запитання, дослідники стверджують, що четвертокласниці мають значно кращі результати з читання, ніж четвертокласники. Загалом понад 16 % випускників початкової школи 2018 р. мають високий рівень сформованості читацької компетентності. Це дає їм змогу, працюючи з текстом, знаходити без утруднень інформацію, розпорошену по тексту, робити як прості, так і достатньо комплексні висновки, спираючись як на власний досвід, так і на інформацію з тексту, визначити тему, основну думку, призначення тексту або його частин, оцінювати особливості форми й змісту тексту, зважаючи на особливості його функціонального призначення, авторського задуму. Близько 14 % учнів, які завершили здобуття початкової освіти у 2018 р., у роботі з текстами навіть на відому тематику, мають проблеми з виконанням простих дій із пошуку інформації в тексті, формулювання простих висновків на основі прозоро представленої інформації в тексті. Тим паче ця категорія учасників має суттєві проблеми з виконанням складних когнітивних операцій, які передбачають формулювання комплексних висновків з різних частин тексту, інтерпретацію як прямих, так прихованих смислів тексту, оцінювання форми й змісту тексту.

Для того, щоб знайти відповіді на інші запитання щодо читацької компетентності четвертокласників, ознайомтеся з Частиною ІІІ Звіту про результати першого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» за посиланням.

Back to top button