ГоловнеОсвіта і право

Опубліковано постанову Уряду про збільшення відпустки вихователям

Кабінет Міністрів України збільшив тривалість щорічної основної відпустки вихователям закладів дошкільної освіти загального типу, вихователям інтернатів при школах, що на сьогодні є актуальним питанням і дає можливість врегулювати соціальну нерівність вихователів закладів освіти, у яких тривалість щорічної основної відпустки менша, ніж 56 календарних днів.

Урядове рішення прийняте з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України “Про освіту”.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 липня 2019 р. № 694
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 “Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 p., № 13, ст. 550; 2012 р., № 54, ст. 2162; 2015 р., № 62, ст. 2023; 2018 р., № 68, ст. 2284) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 694

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 346

  1. У назві та пункті 1 постанови слова “навчальних закладів” замінити словом “закладів”.
  2. У Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “навчальних закладів” замінити словом “закладів”;

2) у пункті 1, першому реченні пункту 5 та абзаці першому пункту 6 слова “навчальних закладів” замінити словом “закладів”;

3) в абзацах першому, третьому і четвертому пункту 2 та абзаці другому пункту 6 слова “навчальні заклади” в усіх відмінках замінити словами “заклади освіти” у відповідному відмінку;

4) у додатку до Порядку:

у назві додатка слова “навчальних закладів” замінити словом “закладів”;

у розділі I:

назву розділу викласти в такій редакції:

“I. Заклади дошкільної освіти”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед56
Вихователь56
Асистент вихователя56”;

назву пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)”;

позицію

“Директор56”

замінити такою позицією:

“Директор156”;

позицію

“Вихователь256”

замінити такою позицією:

“Вихователь56”;

у виносці 1 слова “дошкільних закладів загального типу” замінити словами “закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу”;

виноску 2 виключити;

у розділі II:

назву розділу викласти в такій редакції:

“II. Заклади позашкільної освіти”;

у виносці 3 слова “навчальних закладів” замінити словом “закладів”;

у розділі III:

назву розділу викласти в такій редакції:

“III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)”;

позицію

“Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням56”

замінити такою позицією:

“Асистент вчителя, асистент вихователя56”;

позицію

“Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах)456”

замінити такою позицією:

“Вихователь456”;

позицію

“Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів28”

замінити такою позицією:

“Інструктор з фізкультури56”;

позицію

“Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах42”

замінити такою позицією:

“Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи56”;

виключити такі позиції:

“Вихователь інтернату при школі42”;
“Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян,
які потребують соціальної допомоги і реабілітації
56”;
“Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації56”;

у виносці 4 слова “середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей” замінити словами “спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо)”;

у розділі IV:

назву розділу викласти в такій редакції:

“IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти”;

позицію

“Вихователь28”

замінити такою позицією:

“Вихователь42”;

виключити таку позицію:

“Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному закладі42”;

у тексті розділу слова “вищому навчальному закладі” замінити словами “закладі вищої освіти”, а слова “професійно-технічному навчальному закладі” — словами “закладі професійної (професійно-технічної) освіти”.

  
Back to top button