Нормативно - правове забезпечення фізичної культуриФізична культураФайли

Оновлена програма 2017 року з фізичної культури

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

59 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

Пояснювальна записка

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Навчання фізичної культури в основній школі спрямоване на досягнення загальної мети базової загальної середньої освіти, що полягає у розвиткові і соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи – це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

– формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

– розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

– розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

– формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

– формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

– формування високих моральних якостей.

Завантажити: Оновлена програма 2017 року з фізичної культури (Розмір: 403.6 KB, Завантажень: 3530)

Коментарів: 2

  1. пояснювальна записка надається Міністерством освіти разом із програмою. Вам потрібно лише завантажити та вкласти до свого плану. Мається на увазі пояснювальна записка не вашого Календарного плану, а програми.

  2. Поясніть, будь ласка, хто-небудь, потрібна в календарному плані вчителя фізичної культури пояснювальна записка??? Якщо да, кому та що я потрібна пояснювати в своєму плані??? Якщо ні, хто саме повинен довести до відома адміністрації навчального закладу, що вона не потрібюна?

Back to top button