АнонсГоловне

Оголошується конкурс студентських наукових робіт-2013 «Український визвольний рух 1920—1950-х років»

Інститут суспільних досліджень, Центр досліджень визвольного руху, Центр історії державотворення України в ХХ столітті НаУКМА та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» оголошують у 2013 році конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920—1950-х років».

Конкурс оголошується для сприяння розвитку студентських наукових досліджень українського визвольного руху. Передбачено 3 премії для переможців (премія за найкращу роботу – 3 000 грн та дві премії по 1 000 грн) та подарункові комплекти наукових видань із зазначеної тематики.

На конкурс можуть подаватися заявки з таких напрямів:

• повстанський рух на Наддніпрянщині у 1920-х роках. Цілком доречними будуть як студії, присвячені окремим повстанням чи отаманам, так і дослідження, що охоплюють певний регіон;

• селянський опір колективізації;

• ідеологія та програми українського націоналізму в 1920—1950-х роках. Автори можуть пропонувати теми, пов’язані як із певними аспектами ідеології (наприклад, «Геополітичні ідеї на шпальтах “Розбудови нації”» чи «Соціальні функції держави в роботах публіцистів ОУН другої половини 1940 — початку 1950-х рр.»), так і з її творцями (наприклад «Діяльність М. Сціборського в Парижі», «Діяльність Я. Моралевича в США»);

• чільні постаті ОУН та УПА в 1920—1950-х рр. (організатори зацікавлені у дослідженнях, присвячених або мало розробленим в історіографії особам, або аспектам діяльності лідерів ОУН та УПА, які не ставали предметом розгляду дослідників раніше);

• діяльність окремих структурних одиниць ОУН і УПА в певний період (наприклад, «Діяльність ОУН на Черкащині 1941—1943 рр.»);

• повсякденне життя підпільників та повстанців у 1920—1950-х рр. (цілком прийнятними можуть бути теми, пов’язані із заняттями повстанців у таборі чи системою забезпечення харчами тощо, особливостями проживання у криївках тощо).

Водночас організатори виходять з того, що тематика заявки цілком може виходити поза заявлені межі, якщо надано відповідне обґрунтування. Нас цікавлять оригінальні роботи, оперті на аналіз наявної історіографії та написані з використанням джерел.

Охочі взяти участь у конкурсі до 31 травня 2013 р. подають заявку на участь. Заявка містить прізвище та ім’я студента, назву навчального закладу, факультет та курс, контактну інформацію (електронну адресу та телефон), назву пропонованої роботи та стислу анотацію (постановка проблеми, історіографія та огляд джерельної бази, яка буде використана, — не більше 1,5 сторінок). Конкурсна комісія повідомляє про прийняття чи відхилення заявки. Заявки подавати на адресу konkurs@cdvr.org.ua

Автори заявок, які отримають підтвердження на участь у конкурсі до 15 вересня 2013 р., готують роботу та надсилають її на адресу konkurs@cdvr.org.ua у вигляді наукової статті (від 12 до 20 сторінок, 14 кегль, 1,5 інтервали, посторінкові посилання, список джерел та літератури в кінці статті (поза обсягом основного тексту)). До 1 жовтня конкурсна комісія розгляне роботи та повідомить учасникам дату, місце оголошення результатів та відзначення переможців.

Конкурсна комісія:

к.і.н. Володимир В’ятрович, голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху, директор наукового центру при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»;

к.і.н. Володимир Панченко, директор Інституту суспільних досліджень;

к.і.н. Олег Репан, доцент Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара;

д.і.н. Іван Патриляк, доцент Київського націонаьного університету імені Тараса Шевченка;

Руслан Забілий, директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Конкурс вперше проводився 2012 року. Із результатами конкурсу-2012 можна ознайомитися на сайті Центру досліджень визвольного руху.

Back to top button