ГоловнеОсвіта і право

Новий державний стандарт початкової освіти

Новий державний стандарт початкової освіти
Новий державний стандарт початкової освіти
2012 – 2013 навчальний рік є особливим для початкової школи. Оскільки з 1 вересня розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи. У чому ж полягають основні зміни? Які проблемні питання можуть виникнути? Яку роль при цьому виконує голова первинної профспілкової організації?

Основні акценти нового Державного стандарту:
• забезпечення високого рівня знань іноземних мов: уже з 1 вересня 2012 року іноземну вивчатимуть усі учні початкових класів;
• посилення використання здоров’язбережувальних технологій;
• екологічна та інформаційно-комунікаційна освіта;
• збереження та зміцнення психологічного і фізичного здоров’я учнів, їх моральне та громадянське виховання.

Новим Державним стандартом і Базовим навчальним планом передбачено з першого класу впровадження нових предметів: природознавство, іноземна мова, з другого класу – інформаційно-комунікаційні технології.

У зв‘язку з нововведеннями постає низка нагальних питань:
• підготовка вчителя до реалізації змісту нових Державних стандартів, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі.
• підвищення кваліфікації вчителів початкових класів;
• підбір кадрів: навчально-виховний процес у початковій школі повинні забезпечувати дипломовані спеціалісти початкової школи, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.
• облаштування кімнат для груп подовженого дня тощо.

Важливо знати, що… Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин, обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів та погодженням із первинною профспілковою організацією, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, а саме:
• учителям початкових класів, яким з незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження, заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки, якщо:
• у 2-4 класах уроки образотворчого мистецтва, музики та співів, фізкультури передані спеціалістам;
• у 1 класах вчителі за станом здоров’я та з інших причин не можуть вести уроки фізкультури і співів;
• у 1-4 класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, в сільських початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов.

У всіх цих випадках звільнення вчителя від проведення занять та виплата заробітної плати в розмірі не нижче місячної ставки з обов’язковим довантаженням до встановленої норми годин оформляється наказом директора школи із зазначенням причин та підстав звільнення від занять і робіт, якими довантажується вчитель.

Наголошуємо, що відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація навчального закладу.

Back to top button