Освіта і право

Надання відпустки за минулі роки

Надання відпустки за минулі роки
Надання відпустки за минулі роки
Невикористані дні щорічних відпусток, в тому числі відпустки працівникам, які мають дітей, за попередні роки можна надавати у поточному році. Тобто, строк давності на відпустки не застосовується.

Обмеження щодо загальної тривалості щорічних відпусток встановлено тільки для відпусток, які надаються за один робочий період. Тривалість відпусток, які надаються за різні робочі роки може перевищувати 59 календарних днів.

Якщо включати у графік відпусток також відпустки за минулі робочі роки, то можна спланувати надання належних працівникам відпусток з врахуванням безперебійної роботи підприємства, інтересів працівників і можливості для їх відпочинку.

Також зазначайте у наказах робочі роки, за які надається щорічна відпустка, як це передбачено статтею 6 Закону України «Про відпустки».

Якщо у попередні роки працівнику взагалі не надавали відпустку, яка становить 24 календарних днів, то змінити її грошовою компенсацією не можливо. Компенсація можлива у межах одного робочого року та після його закінчення за умови використання 24 календарних днів щорічної відпустки за цей робочий рік.

Back to top button