Перерва

МОН розробило проєкт професійного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт професійного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти».

Проєкт акта розроблено відповідно до Оперативного плану Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом МОН від 27 грудня 2019 року №1640 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 30.07.2020 №982).

Документ оприлюднили на сайті міністерства.

Відповідно до нього, директор має володіти такими загальними компетентностями:

 • Громадянська компетентність. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства і громадянина держави, усвідомлювати свої обов’язки і відповідальність перед суспільством/громадою за результати професійної діяльності, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • Соціальна компетентність. Здатність до ефективної комунікації і міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • Культура самовираження. Здатність до усвідомлення, цінування й поваги багатоманітності та мультикультурності у суспільстві, творчого самовираження;
 • Цифрова компетентність. Здатність до впевненого і критичного використання цифрових технологій і ресурсів, цифрового освітнього середовища у професійній діяльності, повсякденному житті, комунікації;
 • Підприємницька компетентність. Здатність до генерування нових ідей, виявлення ініціативи та підприємливості.

Робота керівника закладу передбачає:

 • організацію ефективної роботи колективу закладу з метою забезпечення якості освіти;
 • призначення на посаду та звільнення з посади працівників з визначенням їхніх функціональних обов’язків відповідно до професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик);
 • забезпечення автономії школи, в тому числі фінансової;
 • затвердження відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти штатного розпису та тарифікаційного списку закладу загальної середньої освіти за погодженням з профспілковим органом закладу;
 • розподіл та затвердження педагогічного навантаження між вчителями та іншими педагогічними працівниками за погодженням з профспілковим комітетом;
 • розроблення і подання разом з виборним органом первинної профспілкової організації правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються загальними зборами трудового колективу;
 • встановлення відповідно до законодавства установчих документів та колективного договору педагогічним та іншим працівникам доплат, надбавок, премій, зокрема за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо, а також матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
 • затвердження, у випадку створення структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти, положення про цей підрозділ;
 • виконання інших функцій, передбачених статтею 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Нагадаємо, в уряді пояснили, як працюватимуть школи у “червоній” карантинній зоні.

Back to top button