Конспекти уроків основи здоров'я 9 класУсі уроки основ здоров'яФайли

Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку (9 клас. Основи здоров’я)

Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати поняття про міжнародне екологічне право, екологічне законодавство України, інформаційне суспільство та сталий розвиток.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної – 2018

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Актуалізація опорних знань щодо міжнародного екологічного права, екологічного законодавства України, інформаційного суспільства та сталого розвитку Обговорення ситуації, запропонованої на с. 153 підручника
Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів Робота з інформацією на с. 153-156 підручника (текстом, запитаннями та завданнями)
Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку Обговорення запитань на с. 154-156 підручника
Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати Виконання завдань до малюнків на с. 154-155 підручника
Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків (с. 154- 156 підручника)
Узагальнення знань щодо міжнародного екологічного права, екологічного законодавства України, інформаційного суспільства та сталого розвитку Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 156 підручника
Формування вміння формулювати висновки Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 156 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість

виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 153 підручника.

Після обговорення з’ясовується, що учні не так багато знають про міжнародне екологічне право, екологічне законодавство України і поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

ІІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

  • Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 153-156 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про міжнародне екологічне право, екологічне законодавство України, інформаційне суспільство та сталий розвиток.

І Додатковий матеріал для формування в учнів Інформаційно-цифрової компетентності подано в електронному додатку.

  • Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 154-155 підручника.

  • Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 156:

— Які позитивні й негативні аспекти інформатизації суспільства?

Під час дискусії слід відстежувати правильне застосовування наукових понять учнями.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 156 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев’ятикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо міжнародного екологічного права, екологічного законодавства України, інформаційного суспільства та сталого розвитку.

Знаннєвий компонент Учні пояснюють:

— необхідність контролювати розвиток людства;

— зміст поняття «сталий розвиток» людства.

Діяльнісний компонент

Учні вміють оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному і суспільному рівнях.

Ціннісний компонент

Учні демонструють відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 31, виконати завдання 1-2 в робочому зошиті на с. 59-60.

Завантажити: Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку (9 клас. Основи здоров’я) (Розмір: 22.7 KB, Завантажень: 280)
Back to top button