день вчителя сценарій смішний, жартівливий сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя для старшокласників, оригінальний сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя 2018

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної література у 2018/2019 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415

 Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної література у 2018/2019 навчальному році

У 2018/2019 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804;

у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407;

в 11класі – за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року.

Навчальна та методична література із зарубіжної літератури, рекомендована МОН України, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщений на офіційному сайті МОН України,  Інституту модернізації змісту освіти.

Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні програми. Учитель має право самостійно розподіляти  години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин  на опрацювання  конкретного розділу. Учитель має змогу вільно і творчо підійти до організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів.

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 5–9 класах

Класи56789
СеместриІІІІІІІІІІІІІІІ
Контрольні роботи у формі:2333333333
·         контрольного класного твору;111111111
·         виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)2222222222
Уроки розвитку мовлення* (у+п)2222222222
·         Уроки позакласного читання 2222222222
Перевірка зошитів4545454545

 Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури у 10 класі

СеместриІІІІІІ
Рівністандартупрофільний
Контрольні роботи у формі:2244
·         контрольного класного твору*;1111
·         виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання)1133
Уроки розвитку мовлення**2  (1у+1п; у межах текстуального вивчення)2  (1у+1п; у межах текстуального вивчення)3

(1у+2п)

3

(2у+1п)

Уроки позакласного

читання

1133
Перевірка зошитів4545

 

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 11 класі

СеместриІІІІІІІІІ
 Рівень стандартуАкадем. рівеньПрофільний рівень
Контрольні роботи у формі:223344
·         контрольного класного твору;111111
·         виконання інших  завдань (тестів, відповідей  на запитання)112233
Уроки розвитку мовлення* 2

 (у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

3

1у+2п

3

2у+1п

Уроки позакласного

читання

111122
Перевірка зошитів454545

У 8 – 9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем

КласКількість сторінок
5-й0,5–1,0
6-й1,0–1,5
7-й1,5–2,0
8-й2,0–2,5
9-й2,5–3,0

 Орієнтовний обсяг письмового твору (рівень стандарту, академічний рівень)

КласКількість сторінок
10-й3,0–3,5
11-й3,0–3,5

 Орієнтовний обсяг письмового твору (філологічний напрям: профіль – українська філологія)

КласКількість сторінок
10-й3,0–3,5
11-й3,5–4,5

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Всесвітня література в школах України», «Зарубіжна література  в  школах України»,  газету «Зарубіжна  література» тощо.

Завантажити: Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної література у 2018/2019 навчальному році (Розмір: 18.4 KB, Завантажень: 8394)
  

Один коментар

  1. Катерина

    Дякую за інформацію!

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.Обов'язкові поля позначені *

*