Методичні рекомендації зарубіжна літератураУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 2021/2022 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 22.09.2021 № 1/9-482

Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури  у 2021/2022 навчальному році

У 2021/2022 навчальному році вивчення зарубіжної літератури здійснюватиметься:

  • 5 – 9 класах за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;
  • 10 – 11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Звертаємо увагу, що основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні навчальні програми. Учитель має право самостійно розподіляти години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин на опрацювання конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів.

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюють українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчають в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, французькою та ін.). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 5–9 класах

Класи 5 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
контрольного класного твору; 1 1 1 1 1 1 1 1 1
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Уроки розвитку мовлення*

(у+п)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 10-11 класах

Семестри І ІІ І ІІ
Рівні стандарту профільний 
Контрольні роботи у формі: 2 2 4 4
контрольного класного твору*; 1 1 1 1
виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання) 1 1 3 3
Уроки розвитку мовлення** 2  (1у+1п; у межахтекстуального вивчення) 2  (1у+1п; у межахтекстуального вивчення) 3 (1у+2п) 3 (2у+1п)
Уроки позакласного читання 1 1 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5

У 8 – 9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового.

Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не роблять.

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем/ученицею

Клас Кількість сторінок
5-Й 0,5–1,0
6-Й 1,0–1,5
7-Й 1,5–2,0
8-Й 2,0–2,5
9-Й 2,5–3,0

Орієнтовний обсяг письмового твору (рівень стандарту)

Клас Кількість сторінок
10-й 3,0–3,5
11-й 3,0–3,5

Орієнтовний обсяг письмового твору (профільний рівень)

Клас Кількість сторінок
10-й 3,0–3,5
11-й 3,5–4,5

Оцінку за читання напам’ять творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

Навчальна та методична література з української літератури, рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Завантажити: Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 2021/2022 навчальному році (Розмір: 19.7 KB, Завантажень: 938)