Нормативно - правове забезпечення зарубіжна літератураУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 2020/2021 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства освіти і
науки України
від 11.08.2020 № 1/9-430

Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 2020/2021 навчальному році

У 2020/2021 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804; у 10-11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та

профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Звертаємо увагу, що основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні навчальні програми. Учитель має право самостійно розподіляти  години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин  на опрацювання  конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів.

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюють українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчають в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 5–9 класах

Класи5 6 7 8 9
СеместриІІІІІІІІІІІІІІІ
Контрольні роботи у формі:2333333333
контрольного класного твору;111111111
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)2222222222
Уроки розвитку мовлення*

(у+п)

2222222222
Уроки позакласного читання2222222222
Перевірка зошитів4545454545

Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 10-11 класах

Семестри І ІІ І ІІ
Рівні стандарту профільний 
Контрольні роботи у формі:2244
контрольного класного твору*;1111
виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання)1133
Уроки розвитку мовлення**2  (1у+1п; у межах

текстуально

го

вивчення)

2  (1у+1п; у межах

текстуально

го

вивчення)

3

(1у+2п)

3 (2у+1п)
Уроки позакласного читання1122
Перевірка зошитів4545

У 8 – 9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового.

Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не роблять.

Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем/ученицею

КласКількість сторінок
5-Й0,5–1,0
6-Й1,0–1,5
7-Й1,5–2,0
8-Й2,0–2,5
9-Й2,5–3,0

Орієнтовний обсяг письмового твору (рівень стандарту)

КласКількість сторінок
10-й3,0–3,5
11-й3,0–3,5

Орієнтовний обсяг письмового твору (профільний рівень)

КласКількість сторінок
10-й3,0–3,5
11-й3,5–4,5

Оцінку за читання напам’ять творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

Навчальна та методична література з української літератури, рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki)

Завантажити: Методичні рекомендації про викладання зарубіжної літератури у 2020/2021 навчальному році (Розмір: 18.4 KB, Завантажень: 3972)
  
Back to top button