Нормативно- правове забезпечення географіяУсі уроки географіїФайли

Методичні рекомендації про викладання фінансової грамотності у 2020/2021 навчальному році

Додаток
до листа Міністерства освіти і
науки України
від 11.08.2020 № 1/9-430

Методичні рекомендації про викладання фінансової грамотності у 2020/2021 навчальному році

У 2020/2021 навчальному році фінансова грамотність – як вибірково- обов’язковий предмет, за наявності належних умов у закладі освіти (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493) вивчатиметься у 10, 11 класах за новими навчальними програмами «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» (35 год., 1 година на тиждень) та (105 год., 3 година на тиждень)) для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (листи МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4995 та від 28.05.2019 № 1/11- 4962), а також за   новим підручником «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (лист МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4963).

Нове покоління навчальних матеріалів (навчальна програма, підручник, робочий зошит) стало результатом завершення дослідно-експериментальної роботи та підведенням підсумків експериментальної діяльності у серпні 2019 року. Під час роботи над новою редакцією навчально-методичного забезпечення, науковими керівниками експерименту проаналізовано всі рекомендації вчителів – практиків та фахівців, діагностичні зрізи знань учнів та результати анкетування учнів і вчителів, враховано моніторингові дослідження якості, рецензії регуляторів фінансового ринку, практиків, матеріали розглянуто комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України та надано відповідно гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Нові навчальні матеріали було презентовано на прес-конференції 16.08.2019 в м. Київ у залі колегії МОН та розміщено на сайті МОН.

Учні 5-9 класів мають можливість  вивчати фінансову грамотність, як варіативний курс за програмами: «Родинні фінанси» для 5 класу.  «Фінансовограмотний споживач» для 6 класу, «Фінансова культура» для 7 класу. «Прикладні фінанси» для 8 класу, «Економіка & фінанси» для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань А. І., Часнікова О. В., та інш за заг. ред. Смовженко Т. С.), які розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Навчально-методичний комплект для учнів 5-9 класів включає: навчальну програму, навчальний посібник для учня, навчально-методичний посібник для вчителя, робочий зошит для учня). Матеріали оновлено і розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Також інформуємо, що на цьому ж сайті у розділі «Електронна бібліотека», крім електронних версій підручників з економіки (розміщено науково-популярне видання серії «Шкільна бібліотека» «Основи споживчих знань. Споживча етика» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.).

З метою популяризації фінансово-економічних знань у 2020/2021 навчальному році за підтримки Міністерства освіти і науки України організовуються і поводяться:  черговий Всеукраїнський турнір юних економістів, питання якого

друкуються в періодичних виданнях   VII Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність», умови проведення розміщені на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та в підготовці до уроків з економіки та фінансової грамотності вчителям надають науково-методичний журнал «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України та науково-методичний журнал «Економіка в школах України», Інтернет-ресурси (наприклад, «Портал споживача» – www.consumerinfo.org.ua, «Державна служба статистики України» – www.ukrstat.gov.ua, «Національний банк України» – www.bank.gov.ua), авторські творчі майстерні учителів.

Рекомендовані джерела:

  1. Національна стратегія фінансової грамотності. Презентація. Офіційний сайт НБУ України: https://bank.gov.ua/news/all/strategiya-finansovoyi-gramotnosti; https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-prezentuvav-bachennyastrategiyi-finansovoyi-gramotnosti
  2. Авт. кол НАПН України. Концепція економічної освіти в гімназії та ліцеї України. – К.:ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018
  3. Пронікова І. В. Базові поняття економічної освіти школярів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) [Електронний ресурс] / І.В. Пронікова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 151(1). – С. 218-221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuP_2018_151(1)__50.
  4. Овчарук О. В. Інтеграція підприємницької компетентності до змісту навчальних програм середньої освіти: концептуальні підходи // Економіка в школах України : науково-методичний журнал. 2018 р. № 1 (158). С. 4-18.
  5. Фаловська І. Д., Заєць Н. О., Чміль Т. В. Економічна освіта школярів у сучасній Україні збірник «Молодий вчений» № 12.1 (64.1) грудень, 2018 р.
  6. Шпак О., Булавенко С.,  Примаченко Н. Економічна освіта як засіб формування соціальної активності учнів. Ж-л «Молодь і ринок» №2 (169), 2019.
  7. Кінах Н. В. Структура економічної компетентності педагога нової української школи / Н.В. Кінах // Science Review. 2017. No. 7(7). Vol. 4. December 2017. P. 52–54.
  8. Лодатко Є. Формування економічної компетентності майбутнього вчителя у контексті викликів нової української школи. Збірник «Гуманізація навчально-виховного процесу». 2018, № 1 (87)
Завантажити: Методичні рекомендації про викладання фінансової грамотності у 2020/2021 навчальному році (Розмір: 16.2 KB, Завантажень: 482)
Back to top button